Skip to main content

1S67. <CYF. XXVIII. îiliif. lOu ICEIH I îl i I $ 1♦ Bod yr enaid liet) wyfc>odaetli nid yw dda. C y N W Y S I A D . CREFYDDOL. -I Prawf ffydd.................................. 289 \ Syîwadau béirniadöl ar Lyfr y Datguddiad, • -- 390 5 AMRYWIAETHOL. • Merched America,........................... 296 < Marwolaeth fy nhad,......................... 297 í Elfenau llwyddiant,.......................... 299 Y "Westera Resenre" ac oddiyno gartref,... 302 BARDDONOL. Y plentyn amddifad,......................... 305 Llinellau er coffadwriaeth am E. J. Edwards a'i faban,..................................305 Bedd yCymro,.............................. 306 Hiraeth y Cristion am y nef,................. 306 Cyfarchiad o eiddo Dewi Moelwyn at Ab Morydd,................................... 306 Gwrtheb,.................................... 306 AtyParch.------,............................. 306 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Gynnlleidfaol Ttdaeth Eírog Newydd, 306 Gohebiaeth o Utica,.......................... 308 Eglwys Gynulleidfaol Georgetown, Iowa,----- 309 Eglwys Gynullcidfaol MinersYÌlle, Pa.,.......309 Jones y Cenhadwr yn Cincinnati,........----- 309 Byr Gofiant am John JenMns,............... 311 Damwain üdybenodd yn angau yn Remsen,... 311 Ein dychweliad ar ol eiu gwibdaith,.........312 Mrs. Änn Edwards,.......................... 313 • Y Tŷ Beiblaidd yn New York,—.Marwolaeth Llywodraethwr Kentucky,—Y Gydgynghor- fa nesaf,—Yr etholiadau talaethol diweddar, Y bleidlais negroaidd,—Portsmouth, O.....313 Mordaith S. R. o New York i Liverpool,......314 Byr Gofiant Mrs. Margaret Bowen,____......315 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,___............315 Lly wodraethwr Ohio,........................ 315 Dyled y wlad yn lleìhau,..................... 316 Ganwyd,..................................... 316 Priodwyd,................................... 316 Bufarw,..................................... 316 HANESIAETH DRAMOR. Mordaith o Calcutta i Lundaiu,.......-^.....318 Ctmru. Marwolaeth y Parch. W. Griffiths, Llan- haran, Morganwg,—Cymanfa Bedair-sirol Deheudir Cymru,—Llanelli,—Urddiad Cen- hadol yn y TabernacL, Narberth, sir Benfro, —Tredustan, — Cymanfa Mynwy, — Aber- hosan,—Siloam Pentre Estyll,—Eistedd- fod Fawr Genedlaethol Cyniru,...........320 tì^ REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN RORERT EYERETT. Jfe_. POSTAGE.—8cer«« perquarter,payab!e in adnranee. J!K#SÌ. JC^> ,fe^| ^-TSNJ^.A^'a^r.