Skip to main content

* ise-. GYF. XXVIII. ■Rlii.f. 6L Bod yrejiaid lien wy oodaetli nid yw dda. CYNWYSIAD. CREíFYDDOL. ; Profedigaethau pobl yr Argl wydd,........... 225 > Aih barhad raewu gras,....................... 228 ì Sylwadau beirniadol ar Lyfr y Datguddiad,.-- 229 ? AMRYWIAETHOL, Gwesyu yu America &c.,..................... 232 í Dylanwad benywod ar gymdeithas,........... 234 5 Llythyr oddiwrth Ieuan Gwyllt,-............. 236 < Athrofa íilwraidd prif wersyllfaU. D. America, 236 .( Gullu y tystion dros y Gwirìonedd,........... 239 \ BARDDONOL. Awdî atr y gauaf yn Ngogledd America,.......242 < Chwech Penill ar "welliaut Deddf Cyfansodd- 1 iady T. U.;:............................... 244 j Englynion i'r diogyn,--------.................. 244 < Ar farwolaeth John Hughes,................. 244 \ Beiblfy Nhaá,............................... 244 i Gwahoddiad Duw i blaut bychaiu,............245 j HANESIAETR GARTREFOL. I Yr wyl arbenig yn Minersville, 0.,...........245 í Ordeiniad gweinidog,........................245 > Casgliadau haeliomis at gapel Siloam,........246 < Y 4ydd o Orphenaf yn Audenried,............ 246 > Y Parch. Samuel Roberts ar ei daith o ymwel- i iad â Chymru,............................. 246 í Agoriad Capel a sefydliad gweiuidog,........247 > Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,................ 248 \ Cymry America a'r Feibl Gymdeithas Frytan- ì aidd a Thramor,........................... 248 í Cyfarfod Chwarterol Dosbarth Canolbarthol Ohio,...................................... 348 Newburgh, Ohio,............................ 249 Audenried, Pa.,.............................. 249 Y Broffesiaeth Gymreig yn Ngholeg Yale,-----250 G anwyd,..................................... 250 Priodwyd,.................................... 250 Bu farw,..................................... 251 Rhanlythyr o PlaeeryiBe, Cal.,............... 252 Byrgoüant am Mrs. Ajan Rowlands,____,.....252 Deddf yr Adgyfuniad,—Maximilian,........... 252 Y teimlad o Anfoddlonrwydd yn aehos Mas- imilian,—Y "Tyst Cymreig,"—Ynj-soedd Sandwich, — Ymchwiliad manylaeh ar lof- ruddiaeth Lincoln,—Gohiriad y Gydgyng- horfa,—Y Llythyrdoll Dramor,—Ieehyd y wlad,—Y cnydau,.......................... 253 Amrywion,.................................. 253 HANESIAETH DRAMOR. Cymru. Llythyr oddiwrth y Parch. J. Thomas,..... 254 Treorkey, Cwmrhandda,—Cymanfa Morgan- wg, — Cymaufa Castellnewydd Emlyn, — Cymanfa Môn,—Cymanfa Meirion,—Urdd- iadau,— Cyfarfod Lleyn ac Eiüonydd,— Cyfarfod Chwarterol Mynwy,—Aberteifi, Sir Benfro,—Caerdydd,—Gosodiad i lawf gareg sylfaen Coleg Aberhonddu,........ 254 Jubili Bronllwyn Pentyrch,—Cynydd An- nibyniaeth yn Ngogledd Cymru,.-.......255 Tystebau i'r Parchn. D. Rees a S. Roberts, . 255 Cofiant Mra. Elizabeth Wüliams, Tanyrallt, 255 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—Scents perquaHer,p»ynble in adrance. XI