Skip to main content

<D ÇTCW. XXVIII. 1S67- Y CEIMDWH $ I $ CREFTDDOL. Dirmygu Crist,..............................161 Dameg y ddafad gyfrgolledig,.........--.....163 Tystiolaethau am ddefnyddioldeb yr Tsgol Sabbothol,.................................165 T flwyddyn 1866,.............................166 \ AMRTWLAETHOL. í Meddwdod,..................................171 ì .Lledaeniad tystiolaeth y ddau dyst ju Nghym- ì ru a Lloegr,............................-----172 s Dalenyplant,........—..................... 126 ì BARDDONOL. ì TmddaẃgffiSiad y môr ym adeg j diluw,.......172 s Galarnad am Mrs. Martha Willianis...........177 ? . Unllwchyn,...............................?. 178 \ Fymamr....................................178 \ Priodas Howell Jones aSarah E. Rees,.,..... 178 Tmddyddan pleutyn wrth farw,.............. 178 HANESIAETH GARTREFOL. Cymdeithas Feiblaidd Cincinnati, O.,........- 179 Gair neu ddau o Efrog Newydd,.............. 182 \ Coflant Miss Maggie Richards,...............182 ? Nodion Coffadwriaethol am Mrs. Joues, Mil- \ *waukee,------.....................-.......- 182 \ Gohébiaeth o New Haven, Conn.,............ 183 5 Anrheg i Wm. J. Richards,—*............... 183 ( SSodl yv «eaaiaiä. ta.et> -wyfeotìaetli nid. jrw <id,<a„ CYNWYSIAD. RhadlonrwyddaFfrwythlondeb tìroedd Rheîl- ffordd Hannibal &c,..................___. 184 Ganwyd,..--............................___184 Priodwyd,...................................185 Bufarw,.................................___185 Taith o Ferthyr Tydfil i Utica, ..<___l....... 186 Damwain angeuol yn Ashland,.............«. 188 Goeheliad i ymfudwyr,....................... 189 Rhoddion earedig,...................__........ 189 Rhoddion caredig eto,.........._______......189 Eglwys Gynulleidfaol De. Ebensburg,........ ... 189 I iachau enöad ci eynddeiriog, — Rhyddhad Jefferson Dayis,............................189 HANESIAETH DRAMOR. Cymeü. Gohebiaethŵ'r H«n Wlad,.___............190 Marwolaetìä Mr. Waaa. Lloyd o Frampton- Fawr, Llanilltyd,—Marwolaeth y Parcb. B. Wilks,—Macwolaesth Mrs. Ann Chad- wick,—Marwolaeth y Pareh. Thos. Hughes, Pentre Dwr, Llangollen,—Athrófa Anhi- bynol y Bala,—Marwolaeth Mr. Grimth Evans, Blaenau Ffestinieg,—Eglwys Glan- dwr, Sir Benfro,—T Blwydd-lyfr Cyaull- eidfaol 1867...............................191 PERORIAETH. Ffrydiau M«lusr................,.,...**........192 REMSEN,N.Y.s ARGRAFFWYD GAÎT ROBERT EVERET&. P6STAGE.—Scents;perqttart&r,pnyabIeÌD adyanoe. .