Skip to main content

1S67. CJYF. XXVIII. X tafcnflÂDWH ÄMlSlbÂNAiljl), Eîocft wtc «es»ai<l tieto w;yfoodaetlx nid. ,srw <ld£u CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Dirmygu Crist,.............................. 161 Dameg y ddafa d gyfrgolledig,................163 Tystiolaethau am ddefnyddioldeb yr Ysgol Sabbothol,................................. 165 Y ílwyddyn 1866,.............................166 AMRYWIAETHOL. Meddwdod,.................................. 171 .Lledaeniad tystiolaeth y ddau dystyn Nghym- ru a Lloegr,............................-----172 Dalen yplant,...........................----126 BARDDONOL. Ymddaẁgosiad y môr yn adeg y dilnw,.......172 \ Galarnad am Mrs. Martha Williains...........177 ? Un llwehyn,..............................-f- 178 l Fymamr........... ........................ 178 ì Priodas Howell Jones a Sarah E. Rees,....... 178 S Ymddyddan plentyn wrth farw,.............. 178 i HANESIAETH GARTREFOL. j Cymdeithas Feiblaidd Cincinnati, 0.,......... 179 > Gair neu ddau o Efrog Newydd,.............. 182 < Cofiant Miss Maggie Richards,............... 182 > Nodion Coffadwriaethol am Mrs. Jones, Mil- s waukee............................-.......182 j Gohebiaeth o New Haven, Conn.,............ 183 Anrheg i Wm. J. Richards,................... 183 RhadlonrwyddaFfrwythlondeb tlroedd Rhéîl- ffordd Hannibal &c.,....................... 184 Ganwyd,.................................___18é Priodwyd,...............................___185 Bu farw,..-..............................___Ì85 Taith o Ferthyr Tydfil i ütica, ...___l.......186 Damwain angeuol yn Ashland,.............-. 188 ì Gocheliad i ymfudwyr,.......................189 > Rhoddion earedig,...................,.......... 189 s Rhoddion caredig eto,.........____......___189 í Eglwys Gynulleidfaol De.Ebensburg,......... 189 s I iachau cnöad ci eynddeiriog, — Rhyddhad ì Jefferson Davis,............................189 HANESIAETH DRAMOR. Ctmeü. Gohebi&etho'r Hen Wlaâ,................. 190 Marwolaeth Mr. Wm. Lloyd o Frampton- Fawr, Llanilltyd,—Marwolaeth y Parch. B. Wilks,—Ma/rwolaeth Mrs. Ann Chad- wick,— Marwolaeth y Par,eh. Thos. Hughes, Pentre Dwr, Llangolten,—Athròfa Anhi- bynol y Bala,—Marwolaeth Mr. Griffith Evans, Blaenau Ffestipiog,—Eglwys Glan- dwr, Sir Benfro,—Y Blwydd-lyfr Cynull- eidfaol 1867,.......___...................191 PERORIAETH. Ffrydiau MeluSj..................,...>........ 192 REMSEN, N. Y.s ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERET1R. F0STAGE.—ScetitSjperquarter,payablein adYanoe. ..y-ya&g- ^~^>o ^r^g&sü />-^>j>, -*rs~