Skip to main content

10 67. CITI. XIVIIL atiif. s. Bod yr enaid îieb -wybodaeüi a_i<_ yw <_dsa. C YNWYSIAD.. CREFTDDOL. Y Cynghor,.................................. 129 J Nid darganfyddiad yw,....................... 134 5 D«fnyddio34eb yr Tsgo! Sabbothol,...........135 ì AMRTWIAETHOL. { Ttlodion,................................... 188 \ Tmledaeniad y ddysgeidiaeth Feiblaidd trwy l droedigaeth y Saeson &c,.................. 141 > S. R. at y Parch. R. Everett,................. 144 ì Llyfr newydd—pris 20c,..................... 145 5 T Gynryehiolaeth yn Mbarliament Lloegr,-----145 \ Ffeitbiau o barthed y bywyd dynol,.......... 145 > Tgolwg,.................................... 145 s BARDDONOL. î Penillion i' r Gwanwyn,...................... 146 < Cystudd i'rCristion,......................... 146 5 Englynion,.................................. 146 \ Téimladau hiraethlon Miss Mary Roberts ar ì ol ei theulu,............................... 146 ? C wyn wylofus ar ol fy mam,.................[ 147 ì Tmwöliad a bedd William Roberts,...........147 \ HANESIAETH GARTREFOL. Beibl Gymdeithas Radnor a Delaware,........ 148 ì Cym. Feiblaidd Gymreig Minersville, Pa.s----- 148 < Gweithiwr arall i'r cynauaf,.................. 148 > Agoriad addoldy Fish Creek, Wis.,........... 148 £ Cydnabyddiaeth ddiolchgar,.................. 149 > Llwyddiant mawr yc Califlörnia,............. 149 \ Georgetown, Monroe Co., Iowa,.............. 150 \ Cofiant Mrs. Eleanor Richards,.............,.. 150 ì Ty gweinidog yn dy galar,................... 151 í Byr Gofiant Mrs. Amy Jones,................ 151 s Cyfarfod Chwarterol Cymreig cyntaf yn Mis- ] souri, ..................................... 151 LlythyrCymeradwyaethyPareh. H. C. Harris, 15. Duw Bachus ar ei wely angeu yn Newburgb,. 152 Byr Gofiant Mrs. Sarah Davies,............... 152 Gair am y marw,............................. 153 John B. Evans a'i briod Catharine Evans,-----153 Marwolaeth Mr. D. M. Grifiiths, Steuben,.... 154 Marwolaetb Mr. líumphrey Owen,........... 154 Beaver Meadow a'r amgylehoedd,............154 Newburgh, Ohio,............................154 Corffoliad Eglwys,........................... 155 Cyfarfod chwarterol dosbarth Canolbarth Ohio, 155 Symudiad gweinidog o Pittston i Coal Yalley, 155 Tr achos crefyddol yn Audenreid, Pa.,........ 156 Tsgol Sabbothol Minersville, Ohio,........... 156 Anerchiad i'r Pareh. T. Phillips, D. D.,....... 156 T teimlad dros y negro yn Ohio,—Tr Anrh. John M. Botts,—Herschel V. Johnson,— T tiriogaeth newydd wedi ei sicrhau,—Tr achos Republicanaidd yn y De,—Cymorth i'rDe,..................................... 157» Ganwyd,..................................... 158 Priodwyd,..................................." 158 Bu farw,...................................■-- 158 Tsbryd y De yn wabanol i'r peth a fu,........ 160 HANESIAETH DRAMOR. » Ctmeü. Cyfarfod chwarterol yn Lleyn ac Eifionydd, —Cyfarfod chwarterol swydd Gaerfyrddin, —Cyfaríbd ehwarterol Undeb Gorllewinol Morgan wg, — Ebenezer, Caerdydd, — Cyf- arfod chwarterol Brycheiniog, —Canaan ger Abertawe,—Cyfarfod ehwarterol Myn- wy,—Cyfarfod chwarterol swydd Aberteifi, —Marwolaeth y Parch. R. Lewia, Ty'ny- coed,—T tywydd yn Neheudír Çjnaru,.-. 160 Marwolaethau yn Nghymru,,.,.,.,....-, - - u, - -. Ì60 REiMSEN, N. Y.: ARGEAFFWYD GAN EOBEET ETEEETT. ÎTÌi -«__________________._ ._* POSTAGE.—Scents perqaarter,piiyable in adTacee.