Skip to main content

ofl CREFYDDOL. Pregeth dalfyredig,........................-. 97 > Hynodion Joseph,........................... 99 i YrYsgol Sabbothol,......................... 101 l AMRYWIAETHOL. Cychwyniad a chynydd yr Eglwystìynulleiû- I faol yn Gomer, O.',......................... 102 ; Cofiant Mrs. Hughcs, Dowlais,............... 107 ; Sefydlogrwydd yr eglwys a'r ddau dyst yn Nghymru,................................. 108 , Taith ddiweddar yn y Gorllewin, —.........111 j BARDDONOL. Galareb mewn cofFadwriaefâ» am H. H. Howcll, 113 ì Ymddaugosiad y môr cyn y diluw,........... 113 < Cofia yn awr dy Greaw dwr <&c.,.............. 113 > Pcnillion o dcimlad gweddw Wm. Griffiths,.. 114 î Penillìon i'r BeibL,........................... 114 :■ Eriÿniad am lwyddrant crefydd,.............. 114 5 Penillion ar briodas E. Evans a M. Morgan,.. 115 î Ar íarwolaoth fy mhriod,..................... 115 5 HANESIAETH GARTREFOL. Cwrdd trimisol Trenton,..................... 115 j Marwolaeth un o'r milwyr—J. W. Pricc,.....116 > Marwolaeth milwr,........................... 117 i Beibi Gym. Gymreig Bradford,............... 117 < Ymwcliad caredig mewn donation,........... 117 i Beibl Gymdeithas Nelsou,.................... 118 s LlyfrE. Davios,.............................. 118 \ Damwain alarus yn Leatherwood,............ 118 5 Yr achos Cymreig yn Dawn, Mo.,............ 118 > Beibl Gymdeithas Springwater &c ,.......... 11 s Beibl Gymdeithas Oskkosh &c,.............. 119 Cofiant Mr. Wm. Evans, Remsen............. 119 Cofiant Edward Williams, Old Man's Creek,.. 120 Gohebiaeth o Ashland, Pa.,................... 121 Cyfarfod Beibl Gymdeithas Judson, Minn,___121 ürddiad y Pareh. T. G. Jones (Tavalaw),.....122 Beibl Gymdeithas Freedom ttc.,.............. 122 Gohebiaeth o Franldin, Pa,................... 122 Anrheg i'rParch. D. E. Prichard,............ 123 Gauwyd,..................................... 123 Priodwyd,........Ì.......................... 123 Biî farw,..................................... 124 Yr achos dirwestol yn y Gydgynghorfa,—Cad- fridogion priodol wedi eu neillduo,—Dam- wain yn Manheto, Minn.,—Damwain alarus yn Hollaud Patent,—Damwain a marwolaeth yn Coalrain, Pa.,—Gohiriad y Gydgynghor- ía,—Yr afon Hudson yn agored,—Henry Vincent yn Milwaukee,—Deddf yr Adffurf- iad yu Louisiana,—Athrofa Whitestown,... 125 At weinidogion ac eglwysi yr Annibynwyr yn y Talaethau Unedig,....................... 12G Deddf yrAdffurfiad,....................... 127 Attodiad i'r ddeddf nchod,................... 128 Anrhydedd i Gymro,—Yr ctholiad yu Hamp- shire Newydd,— Y calcdi yu y De,.......... 128 Derhyniadau at Dỳ ac Ystordy y Gym. Fcib. Frytanaidd a Thramor,..................... 128 HANESIAETH DRAMOR. Trial pwysig, — Teimlad o blaid Diwygiad Gwladwriaethol yn Mrydain,—Y Ffeniaid, —Llofruddiaeth Dr. D. Livingstone,........ 128 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. PORTAGE.—ScestB nerqnarter,pnynb!e in advance.