Skip to main content

Wí í\ llí î? I !! . 33oil yr eraaid liero wybodaetli n.icl yw <1<1ta. C V N W Y S I A CREFYDDOL. Pregeth ar wroldeb erefyddol,................. 65 { T flwyddyn 1866,......."....................... 69 l Y terfysg yn Ephesus,........................ 72 S Dydd inawr ei ddigter ef,..................«___ 74 > AMRYWIAETHOL. Ymweled a'r Hen Wlad,....................... 75 < Y tlodion,.................................... 76 > Y ddau dyst a'r eglwys yn ddiogel yn Nghymru, 78 < BARDDONOL. \ Y Gristion yn croesi yr Iorddonen,............ Sl \ Galareb mab ar ol ei fam,..................... 83 '< Y Pererin ar ei daith,......................... 88 \ O Arglwydd bywha dy waith,................. 83 t Eisteddfod Utica 1867,........................ 83 \ Penillion i'r Beibl,............................ 83 \ Ionawr,................................... Emra, .................................. G wrthryfel anawr yr Unol Dalaethau,..... Englyu,................................. My mother,.............................. Cydnabyddiaeth ö ddiolchgarwch,........ HANESIAETH GARTREFOL. Gair oddiwrth S. R,.......................... 84 Beibl Gymdeithas Remsen, Steuben a'r cylch- oedd,....................................... 86 Symudiad gweinidog,......................... 86 Beibl Gymdeithas swydd Licking, Ohio,....... 86 Eglwys Gynulleidfaol Ironton,................ 87 Morris Run, Pa.,.............................. 87 Eglwys Gynnlleidfaol gyntaf Ebensburg,...... 87 Marwolaeth Mrs. Margaret Evans,............ 88 Tristwch ar dristwch,......................... 89 Byr Goflant Mrs. Margt. Morgan, Ebensburg,.. 89 Trysorfa yr T*g©l Sabbothol,.................. í>0 Cyfarfod Chwarterol Deheubarth Ohio,........ Ty y Gymdeithas Feiblaidd yn New York,— Tennessee,—Y bleidlais yn y Tiriogaethau,— Y cwrdd gweddi canolddydd, — Yr Eglwys Fethodistaidd Negroaidd,—Seneddwyr,—Eg- 1 wys Plymouth Broohlyn,................... Y 40fed Gydgynghorfa,—Y weinidogaeth efeng- ylaidd a'r pechod o feddwdod,—Sabbothau tawel yn ninas New York,—-Diwygiadau,— Adgynyrehiad Llywodraeth yn y talaethau deheuol,.................................... Beibl Gymdeitbas Pittsburg................... Ymadawiad Gweinidog,...................... Symudiad o Dudley i ardal Ebensburg,........ Ganwyd,...................................... 83 84 (< 84 ì 84 84 \ 84 i Priodwyd,..................................... Bu farw....................................... Nodiadau am Missouri,........................ Cofiant Mrs. Jane Roberts,.................... Yr Ysgrif ddiweddar ar ad-drefniad,........... HANESIAETH DRAMOR. Ctmrtj. Llantrisant—Cyfarfod ymadawol y Parch. S. Phillips,.................................. Ymadawiad y Parch. R. G. Jones o Gymru i America,................................ Llythyr at y Parch. Sem Phillips,............ Jubili Mour.t Stuart Caerdydd,—Marwolaeth y Parch. Robert Thomas, Llidiardau,— Marwolaeth y Parch. W. Hughes,—Tysteb- au i'r Parch. W. Griífiths, Llanharan,— Wyddgrug,—Cyfarfed chwarterol yn Sir Beufro, — Lfor Cwm Gwys,— Marwolaeth Mr. Day.ies, Aberteifi,—Tysteb i'r Parch. P. Grifnths, Alltwen, — Marwolaeth Mrs. Parry, — Trefriw ger Llanrwst, — Marwol- oetb Mrs. Williains, Troedrhiwdalur,...... 90 í:o 95 'JÜ REMSEN, N. Y.: * ARG-RAFFWYD GAN ROBERT EYEEETT. POSTAGE.—Scents perqu,art€>r,pnY.it)Ie in adTance. <s-£r>jcr