Skip to main content

OYB*. XXVIII. aiiif. 2. rlNl. Bodyr enaid. hel> -wybodaetli ni-ú. yw däa. C YNWYSIAD. CREFYDDOL. Marwolaeth a chladdedìgaeth y duwiol,........33 Pregeth a draddodwyd ar agoriad Addoldy Newarìt,....................................36 Dwyfoldeb y Pum Llyfr,......................40 AMRYWIAETHOL. Teyrnas ein Gwaredwr yn llwyddo,............43 Tystlythyrau Mr. T. G. Jones,.................43 BARDDONOL. Cyfarchiad Cydymdeimladol â Mr. Wm. Pughe, 43 Cwyn a-chysur henaint,......................• 44 Y Mŵr,....................................... 44 l Deigryn hiaaeth,..............................44 ÍPobpethyn ei amser,.........................44 HANESIAETH GARTREFOL. NadoligynEfrojyìewydd,.,.................. 45 Darlith ar y Beibl^|i Columbia, Pa.,...........45 Columbia, Pa.,.....%,................,.......46 Nadolig yn Emporia, Eansas,.................46 Nadolig yn Foreston, Iowa,.,.................46 Gohebiaeth o Minersville, Pa,................47 Gwyl Dc yn Newburgh, Ohio..................48 Newton, Io wa, a' r amgylchoedd,..............48 Dawn, swydd LMngstone, Mo.,...............40 Ordeiniad D. E. Evans, yn Rushdale, Pa.,.....49 Beibl Gym. Utiea a'r cylchoedd,............... 49 Cymdeithas Feiblaidd Pomeroy, O.,...........50 Y Nadolig yn Pomeroy, Ohio,.................51 Diolchgarwch,.......................•;........51 Amgylchiad gofidus yn Johnstown,...........51 Beibl Gymdeithas Waukesha, Wis.,............ 51 Gohebiaeth o Utica,...........................52 Gwyl a rhoddiou Nadolig yn Cincincati,.......53 Marwolaeth Mrs. Griífiths, Pike Grove, Wis.,.. 54 Beibl Gymdêithas Jackson a Gallìa,........... 54 Beibl Gymdeithas Waterville, Bridgewátér, &c, 55 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,........'.......— - 55 Cofiant Wm. P. Thomas, Radnor, O.,.......... 56 Mahanoy City, Pa_,...........................57 Beibl Gymdeithas Rome a'r cylchoedd,-.......57 Cj-farfod Chwarterol Canolbarth Ohio,........58 YParch. J. Gordon Jones, A. M.,.............58 Anrheg,.....................\................ 58 Derbyniädau at Dy ac Ystordy y Gym. Feib. Frytanaidd a Thramor,......................58 Mrs. Eleanor Prichard, Trenton,..............58 Mr. Wm. R. Jones, Steuben,.................. 59 Ymweliad caredig mèwn Donation,............59 Y Gydgynghorfa,.............................59 Yr Achos Cynullèidfaol yn Woodhaven,—Y Seneddwyr newyddion,—Marwolaeth y Lieut. Wilson,—Diwygiad yn Cincinnati,—Y Gyd- gynghorfa nesaf,—Yr Oerui,—Rheilfibrdd yr Afon Ddu,—Y Frenines Victorìa,—Arian o Idaho,......................................59 Ganwyd,...................................... 60 Priodwyd,.................................... 60 Bu farw,...................................... 60 Ceuflbrdd ar gyfer Detroit,.................... 62 HANESIATEH DRAMOR. Pregethu Llëygol yn Lloegr,—Diwygiad Cref- yddol yn Affrica,—Y Great Eastern,—Y Llin- ell Bellebrol drwy Rwsia,.................... 62 Ctmbü. Damwain ofidus yn Chwarel Braieh y Cefn,— Marwolaeth Mr. William Samuel Owens,— Tysteb i'r Parch. E. C. Jenkins,—Tysteb i'r Parch. Samuel Roberts,................ 62 Gohebiaeth o'r Hen Wlad,..........- •-------. 63 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.