Skip to main content

fe^caa^—< ^» ?>->,-—-c -«» . ^b^-; ^yy-^^^-gy -^^--^-$y~ CYF. XXATII. ÎCEIH CREFYDDOL. 5 Dwyfoldeb y Pum Llyfr,..................... 289 jj T Cristion gwirioneddol,.....................292 >, Gŵeddi Plentyn,............................. 294 í AMRYWIAETHOL. Annibyniaeth yn Ngbymoedd y Tawe a'r Nedd, S?5 < Y wraig yn cael ei pbortbi gan y ddau dyst yn ì Mrydain,..................................298 \ Byr Gofiant am Mr. James Davies, Maesyneu- < add, Llangynyw,........................... 302 l Dirwest,.....................................303 > Gohebiaeth o Gymru,........................ S€5 ì Llytbyr o Gymru,............................. 306 < BARDDONOL. Er cof am Mary Ann Facb,................... 307 \ Ymweliad y Parcb. E. Davies, Watenille, s Amerig, a'r Groes Wen,.................... 307 ì Llinellau yn erbyn y gwlybyroedd meddẁol,.. 307 ;> Elizabeth Ellen, Caerdydd,"..................308 > Ymddiried yn Nuw,.......................... 308 í HANESIAETH GARTREFOL. Ymadawiad y Parcb. T. Pugb,................ 308 \ Y Gymanfa Gynulleidfaol yn nbalaetb Eírog < Newydd,................................... 309 < Mr. Josepb Parry (Pencerdd),................310 <! Llofruddiaeth ar y Nevada Claim, Cal.,.......310 i Trysorfa yr Ysgoî Sabbotbol,................. 311 \ Ychydig Gofion am David, Janc a Mary < Clayton,...........»....................... 3-11 \ Y Parch. E. Jones, Cincinnati, a'i Law Fer,.. 312 < Llythyr Cymeradwyaetbol i'r Parcb. J. Cad- \ walader,...................................313 s Cymeradwyaeth Mr. John Oweus,............ 313 \ Cymeradwyaeth Mr. Wm. Williams,..........818 \ I p ì (i Bod yr enaid heb wyt>oda<etli nid yw dda. C Y N W Y S IA D . Oddiwrtb y Parch. E. Griffiths,............... 313 Ganwyd, ."...................................314 Priodẁyd,................................... 314 Bufarw,...................................... 314 C.yfarchiad y Pwyllgor Gwerinol,............. 315 Gair o Gymanfa Ohie,—Cymanfa Gynulleidfa- faol (Americanaiâd), N. Y.,—Efengj-lydd yn yr Eglwys Esgobawl,—Cyngbrair Efengyl- aiöd Prydain,—Cofrestr y diwygiadau,......310 Yr etbeliadau yn niis Hydref,—Yr etboliad di- wedéar yn Maine,—Y wlad yn ymsymud,— Yr etbohad nesaf yn Maryland,—Y Cadf. Grant,—Henry Ward Beecber,—Cynadledd Cleveland, — Cynllun y Gydgynhgorfa, — "Neẁiä -eu llaìs, — Y telegraff tanforawl, — Cymro teilwng o aterhydedd,............... 317 Cyfaddetìad,—Cynadledd y Deheuwyr teyrn- garol, — Cynadledd Pittsburgh, — " Y dyn sydd yn ddyn,"—-Y ddwy Gynadledd,—Y colera,—O'r India Ddwyreiniol,—Enw "H. W. Beecher,"..........~.................... 318 HANESIAETH DRAMOR. Cymbü. Lrddiad yn Brynymenyn,—Cyfarfod Cbwar- tcrol yn y Gwruos,—Cyfarfod Chwarterol yn Llanybri,—Cyfarfod Chwarterol yn Es- geirdawc,—Urddiad Mr. D. Edwards yn y Coed-duon,—Cyfarfod Cbwarterol yn Séi- on, Môn,.................................318 Ail agorind Seieu, Rhymiwy, — Eglwys Elim, CwmbTRU Isáf,—Mynydöbach, ger Abertawy,............................... 319 Y Geri,..................................... 319 Marwolacthau yn Nghjmru,............... 319 PERORIAETH. Newburgh,.................................. 320 REMSEN, N. «T.-î ARGÎIAFFWYD GAN ROBEET EYERETT. POSTAGE.—3cent6'perquttrter,payiible in advance.