Skip to main content

_?>_. ^-Ç?,^ri_-^.._<>e.:~_':_^-e>_i^^,^r^._db_ O"? _"_-__»__ __»———— 1S6G. c _r_". xxvií. CREFYDDOL. c Änghyfnewidiöldeb Gair Dnw,............... 257 < Cariad Duw,.................................258 \ AMRYWIAETIIOL. AnnibynLaeth yn Nghymoedd y Tawe a'r Nedd, 259 ; Ymweliad y Parch. T. Phillips, D. D., â Cin- cinnatì,.................................... 262 5 Y lle a barotodd Duw yn y ddiffaethẅeh i Wraig yr Oeu oedd ynys Prydain,..........263 l Yr Eisteddfod Genedlaethol Amerieanaàdd,... 267 '< Y Morwyr Cyinreig,.......................... 268 . Cystadleuaeth Gerddorol ýn Fairhaven, Vt.,.. 270 . Araeth ar Gymeriad da,...................... 270 ? BARDDONOL. Ybaban ynmarw,........................... 212 . Deigryn ar fedd Mr. Lcwis Hughes,.......... 272 » Teimlad hiraethlon mam,.................... 272 \ Myfyrio yn mrig yr hwyr,.................... 273 > Er eof am Mrs. Margarct Evans............... 273 l I briodas Dauiel Davies a Gwen Griftith,......273 ; Ar ol Edward Williams, Oldmau's Creek,.....273 í Ar enedigaeth Mary Jane,.................... 273 , Yn iach i Walia mwy,........................ 273 / Lines on thc death _ f John Roberts,..........274 l Iu memory of Evan aud Mary Watkins,......274 ; IIANESIAETII GARTREFOL. Cymanfa Wìsconsin,......................... 27_ j Llwyddiant crcfyddol yn Crabercek, 0.,......275 > YGcnhadaeth,...............................275 > Mahanoy City,............................... 276 > •Georgetown, Monroe Co., Iowa,............. 276 \ Y march gwelwlas,...........................276 > _<§_■ _,J 23od yr enaid lieb wyfoodaeth. ffiid yw dda. G YNWYSIAD. Meddygiuiaeth,.........................____ '377 Ardaloedd Braceville, 111.,....................277 Anrheg i weinidog,.......................... 278 Dychwcliad y Parch. E. Davies, Watervillc, o Gymru,...............................i___278 Gair oddiwrth y Parch. J. Thomas,........... 278 Cofiant Mrs. Margaret Williams, Sandusky,.. 278 j®,' Bvr Gofiant am Mrs. Marearet Evans, Chenoa, 279 ^HíP i_^V__ Ychydig o hanes mercü ieuanc,...............280 *Tj2Hr Beibì Gymdeithas Fish Oreek, Wis.,..........280 % CofiantMrs. Jane Edwards, Emmett, Wie., .. 281 *Qf> Trysorfe yr Ysgol Sabbothol,................. 282 A ' Gauwyd,..........................,...........282 Priodwyd,...................................282 Bufarw,.....................................282 Y Parch. John L. Jones,—Y Parch. John R. Lewis,—Yr Athrofa yn Berea, Ky.,—Chine- . ^j _d yn Henuriad Llywodraethol,—Cofrestr y y « diwygiadau,—Yu dychwelyd i faes ei lafur, I L —Athrofa i'r Iuddewou,—Y Gynadledd ddi- > l) weddar yn Philadelphia,—JCynadledd yr Ys- golSabbothol,............................. 2.6 HANESIAETII DRAMOB. G_r__T Pellebtr Tanforawl. Llundain, Awst 25,—Paris. Awst 25,—Vienna, Awst 25,— Birminghaui, Llocgr, Awst 27,. 2S7 Cymbu. k Cymanfa yr Annibynwyr yn Mhwllheli,— Cymanfa Mynwy,—Cymanfa Môn,—Marw- olaeth y Parch. Moses Ellis,..............287 Marwolaethau yn Nghjmru,...............287 J* PERORIAETII. Iorddonen................................... 288 REMSEN, N. Y_ A&GRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. _^ POSTAGE,—3ccnt6perquartcr,payablc in ttdvancc.