Skip to main content

CREFYDDOL. Nid darganfyddiad yw........................ 193 Hiraeth y duw'iol,...____..................... 194 Caíiad Duw,................................. 195 Plant Duw a phlant diaful,................... 196 AMRYWIAETHOL. Traethawd ar ddyn,..........................197 Dalenau o'r graig............................. 200 Yr aclios dirwestol yn üfica,................. 203 Y rliwystrau yn raoreu Cristionogaeth,....... 204 Dylanwad yr eriau hamddenol yn flurfiad eynieriad dyn,............................. 207 Cyfarfod eroesawiad y Parch. T. Phillips, D. D., yn Utica,................................... 208 " Gohehydd Llundain" yn Americu—llelynt- iftn Washington............................ 208 The Welsb People......,..................... 209 BABDDONOL. Englynion ar farwolactb priod R. J. Roberts, Fairha ven,................................. 218 Ënglynion ar briodas Wan. E. Williams a Miss Blíss, Hydeville,........................... 213 Englynion ar briodas y Parch. O. Owens, Pittston, a Miss C. S. Èdwards,............ 213 Ar ol Evan a Mary Watldii, Dundaff..........213 The Freedman's cry.......................... 21§ Llinellau cyíiwynedig i Morgam Williams a'i '** wraig, Llewelyu, Pa.,...................... 214 The swallow's nests,......................... 214 IIANESIAETH GARTREFOL. 217 218 218 210 219 219 220 Cyfarfod cwarterol yn Neheubarth Ohi®,------215 Yspeilwyr yn cael eu lladd,................... 215 ( Aehos rhyddid yn Missouri,..................215 í i Cymanfa Ddirwestol Oneida,................. 215 ,J iEgwyddorion 3' Cadf. Butlcr,.................. 216 ': Aawddle Babyddol Fr Ymddifaid yn Mhitts- burgh...................................... Gwelliant eto ar y Cyfansoddiad Gwladwr- 'iaethol..................................... Marwôlaetli milwr,..........,................ Byr gotìant am Wm. S. Jones, New Cambria,. Ganwyd................................_____. Priodwyd,................................... Bu farw,..................................... Yr ymfudiaeth yn lluosog,—Y tân diweddar yn Saratoga.—Y metal Platinum,—Y gorlif- oedd yn Alabama Orllewinol,—Tymhestl yn Laavenworth,—Marwolaeth Mrs. Sumner,— Marwolaeth Lewis Cass,—Eglwys Gynull- cidfail eto yn Brooldyn,—Y Gymdeithas Feiblíudd.—Y cnydau,..................... Y terfysg Fenáaidd,—Legislature Tensessee i ymgynull yn fuan,—Yr India Orllewinol,—Y eolera yn New York,—Y ddyled gyhoeddus, —Yr etholiad Hydrefol nesaf, — Tymhestl yn Buffalo.—Dim eoJera yn y porthladd,—Y dreth ar y "State Bauks,"—Yr adroddiad 'diwedâaraf am y cnydau.................... HANESIAETH DRAMOR. Cymuu. Ebenezer, Trealaw,—Bethesda, Llangunog, Urdúiad Thos. Hughes,—Urddiad D. Wil- liams, — Pla y gwartheg,................ Marwolaethau yn Nghymru,............... ■ Llythyr o Gymru, oddiwrfh y Parch. E. Da- vies, Waterville,......................... Ymweliad y Parclm. Morris Robests ae Ed- ward Davies o America û Chymru,....... PERORIAETH. WclshHill,................................. 224 Mvnvddislwvn................................ 224 221 221 221 REIUSEN, N. Yr. AEGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. :; ÌŴŴŴ&^*ŴÍ<^**» POSTAGE.—3 eents perquarter,r«yiiblo iu iul