Skip to main content

"!. ■ .....<—>—— CYF. XXVII. «*0>í i se ô . Rhií. 6. ( L iít í | $ I i» Bod yr enaid liel> wyl>oclaetri nicl yw clcla. C YNWYSIAD. BUCHDRAITHODOL. HANESIAETH GARTREFOL. i I Cofiantbyram y Parch. M. D. Morgan,...... 161 V? cytehwylîau blyuyddol yn ninas New York, l \f Beibl Gyrodeithas swydd Lewis, N. Y.,....... CREFYDDOL. SÿDygwyddiad dycbrynìlyd ar afonOhio,....... £ ^Gair at y cyboedd,........................... p I Nodweddîafl gwahasuaethol cywîr ganlyuwyr ^Eeport of the Radnor Congregational Cburcb é* Crist-......................................162 \ buildlng Commîttee,....................... |A /ẂwirioneddolrwyM yr Ysgn-thyrau,.........164 ^Cymeradwyaeth gweînidog,.................. »j / fiwejth&wR^rwyfld y Beibl,................. 160 á Eglwys Gymreig Bradford, Pa.,.............. \ X' Ganwvd...................................... J AMRYWIAETIIOL. I "Deufis yn Washîngton...................,___ 166 / Llytbyr o Dirtogaeth Moiitana,............... 170 / Amser,..............:....................... 174 f Dinas Rbufain,............................... 174 Harddweh Natur,............................ 175 • Ymlwybriad gradâol ae araf y welnidŵgaeth efcngyMfld &c.,........................... 17fi J Traethawd ar ddyr............................. 179 /Gohebiaeth o Gymru,.....__________......— 181 BARDDONOL. / Adgofiou mabaldd,........................... 183 / Englynion ar ryddhad y caethiôn,............ 184 f Galargan ar ol Mrs. Watkins, Wìlliamsburg, Iowa..................................... 184 / Dau benill i'r eysgwr mewn addoliad,........184 /Myfyrdod uwehben bedd Lt. T. R. Owen, Go- mer, Allen Co., O.,........................ 184 / Myfyrdod ar ddedwyddwch y cyfeillion ded- wydd yn y nef,............................. 185 ' Beddargraifiadau............................. 185 Priodwyd, Bu farw,... Y ClX.CHWTT.IAr îts New York. I / Y Gymdeithas Genhadol Aroerieanai&d,—Y î Gym. Draetbodol Amerieanaidd,—Y Gym. Ddh-westol Wladwriaethol,—YGym. Feibl- aîdá Americanaidd,—Bwrdd Dirprwywyr y ■Gym. Genbadol Dramor,—Yr Undeb Cyn- ulleidfaol,—Y Gym. Genbadol Gartrcfol,.. ,f Dìwygiadan Crefyddol,—Jobn Bright ar add- 185 186 186 187 187 187 188 188 188 188 191 191 HANESIAETH DRAMOR. Switzerland yn eyfareh America,— Prydain Fawr,—Mwy o debygolrwydd. o ryfel Bwrep- aidd,—Pla yr anifeiliaid,—Prwsia ae Itali,.. Cl'MHU. Soar, Aberdai\—Cyfarfod Chwarterol Mald wyn,—Sefydliad gweinidog yn Maentwr- og,—Yr acbos dirwestol &c.,............. / Marwolaethau yn Nghymru................. 19:2 192 192 i.