Skip to main content

®©/PG) Boá y*r éraaici lie'b •wyboä.aetli nid yw cìda. C V N W Y S i A D . CREFYDDOL. /Bodolaeth Duw......................... f Y ddau Adda,........................... AMRYWIAETHOL. / Dylanwad yr oriau hamddenol yn ffurfiad cymeriad dyn.............................. 135 ŷ Y ddau dyst yn Mrydain,..................... 137 / Traithawdar Samson,:....................... 140 l Bcth a ddywed Mahomet am Grisí,........... 142 BARDDONOL. /Penillion a gyfansoddwyd ar wely eystudd,... 143 ' Dymuniad am wybodaeth,.................... 144 1 Buddngoliaeth Calfarìa,...................... 144 'Cofier yNegro............................... 144 f Darostyngiad Crist........................... 145 tf Gofynion,.................................... 145 / Englynion,.................................. 146 / Snsannah Richards, ......................... 146 IIA S ESIAETH *GA RTREFOL. '/Beibl Gymdelthas Rfidnor a Delaware, 0.,---- j/Anrheg yn Chicago, 111.,..................... ..... 129 j Damwain alarus,............................. .....133 > Dygwyddiad hynod,.......................... ÿ Diolch am anrheg,........................... >/Haelioni boneddigesan,...................... </Galwad i weinidog yn Pittston, Pa.,.......... s/Adfywiad yn Minersville, Pa.,................ </Cymdcithas Feihîaidd New Cambria, Mc,— j/Cwrdd Chwarterol Prospect,................. 5 'Marwolaeth Mr. William Rooerts,............ f Marwolaeth Mrs. Margaret Price,............ íl Marwolaeth Mrs. Rachel Williams,........... ^Marwolaeth Mr. David T. Richards,.......... U Marwolaeth Mr. Henry Pngb,................ ì /Cofiant Mrs, Sarah Evans,................... I/Ymadawiad dau o weinidogion yr efengyl ag ; America, i ymweled â Chymru,............ ^Trysorfii yr Ysgol Sabbothol,................ ; Gair neu ddau o Efrog Newydd,.............. íf'Ganwyd,..................................... ì$ Priodwyd,.................................... If Bu farw,..................................... f/Concert of New Invention,.................^. PERORIAETH. / Cymdeilhas Feiblaidâ Cincinnati, 0.,......... 146 { Ymrwymiad, 160 REMSEN, N. V.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. FOSTAGE.—Sconts perqnarter,pityable in (x1vrdcc. ^^§sŵî«»i«ŵi*î«:^ŵ*i4#üÄ