Skip to main content

Qf* Iîi r II ì 33od yr enaid hefo wyloodaetli nid yw dda. CYNWYSIAD. CREFYDDOL. ì Efengyl. i'r tlodion,.............. / TrWst yn mrig y morẃydd........ / Cynllun pregeth a'i beirniadaeth,. AMRYWIAETHOL. cCÌí^ /Llythyreniaeth yr Iaitb Gymraej f Y tymhestloedd yn Mrydain ac ar y gororau,.. / Mr. Joseph Parry, Pencerdd America,........ f Traethawd ar urddas y gweithiwr,............ /Rhagluniaetb yn arloesi ffordd yr efengyl &c, / Mr. Thomas S. Davíes, Oshalcosa,............ / Mrs. Rachel -Reest,.......................----- BARDDGNOL, ' Efengyl i Iẅyddo,............................ Y wlad well,................................. Marwolaeth y gwylwyr,...................... Llais teimlad,................................ /Calfaria,..................................... i Englynion i' r Beibl,.......................... / Cais Ieuenctyd yr Y. S. at eu hatbrawon,..... ' Daeargryn Peru,............................. HANESIAETII GARTREFOL. / Cyfarfod cbwarterol canolbarth Ohio,........ / Ardal Dawn, Mo.,............................ /Cyfarfod cyhoedclus yn Hope Hall, Liyerpool, f Ymadawiad gweinidog,..........,........... / Efrog Newydd,.............................. / Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,........... ..... f Beth a ddywed Mahomet am Grist,........... 101 103 104 105 107 111 111 121 132 ^ Marwolaeth Mr. JohnPugb, Efrog Newydd,-- 119 /Cyfraniad..................................... 120 j^Cydnabyddiaetb ddiolchgar,.................. 120 Ì/Yt anrheg yn Cattaraugus,................... 121 f Caredigrwydd i ẁeinidog..................... 121 ^Diwygiadau Crefyddol,— Yr achos crefyddol yn \ New York,—Y pellebyr tanforawl,—Rhydd- ì had gobeithiol yu Cuba,—Y negroaid rbydd- > edig,—Y Nestoriaid,....................... j/Poblogaeth Nebraska,—Y negroaid rhyddedig ] yn Yvrasbington,—New Hampshire,—Darnau ì bathol o 5ct.,—Y Cadf. Burnside,___ ^LIythyrau y Parchn. R. Ererett a C. Jones, < Dolgellau,................................. 122 à'Ganwyd,....................................123 % Priodwyd,................................... 123 </B u f a r w,,.................................... 124 yYr etboíiad talaethol nesaf yn Mbennsylfania, î Yr etholiad díweddar yn y dalaeth hon,— > Massachusetts,—-Gwaharddiad (Veîo) eto,... 120 \ HANESIAETH DRAMOR. ^/Prydain fawr,................................ 126 \ Cr.MRr. i Cyfarfod sefydliad y Parcb. R. Erans, yn < Bethel, Aberdâr,......................... 127 "? Cynadledd ddirwestol yn Abertawe,........127 < Ymweliad ag America,.....................127 \ Marwolaethâu yn Nghymru,............... 127 ì PERORIAETH. { Penydarren,................................. 128 '< Baner y groes,............................... 128 REîttSEN, N. ¥.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYEEETT. P03TAGE.—ScentB p«rqnaTt«T,piiy«ble in adrsncí.