Skip to main content

&% % % \\ I3od yr enaid heb wybodaeth n.id yw dda. C Y N W Y S I A D . CREFYDDOL. Gweinidogaeth yr Ysbryd Giûn yn ei berthyn- as a' r IaWn.................................. 65 Gelyniaeth yn erbyn Duw..................... G7 Dyfodiad tystion yr Arglwydd i Brydain,...... 69 Nid darganfyddiad yw,........................ 73 AMRYWIAETHOL. Llythyr i'r Cenhaj>wr,....................... 74 Y Gynideithas Feiblaidd yn Cincinnati, ().,-----75 Mahonoy 'Cîtý, Pa.,......"..................... 77 Great field for labor and enterprise,........•-•.-. 78 Cofiant am Mrs. Catharine Oddie,............. 78 Traithawd ar urddas y gweithiwr,............. 80 BARDDONOL. Apel y Genhadaeth,........................... 81 Penillion a gyfynsoddwyd erbyn dydd Nádolig yn Lochiel, Harrisburg, Pa.................. 83 Y wraig ieuanC wrth farw,.................... 83 Y meddwyn tlawd............................. 83 Englynion ddarllenwyti mewn ewrdd dirwestol yn Floyd,............................---.....83 Ilun! Hun!....................-............. 84 Llinellau arfarwolaetu John Thomas, Quincy, 84 Llinellau ai' briodas Mr. Willlam Owen a. Miss Sarah Morgau,.............................. 84 Teimlad o hiracth ar ol Susannah Erans........ 84 * Peuillioh ercofam Evàn a Gweni.............. 84 HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod ehwarterol swydd Luzerne, Pa........ 85 Cyîarfod blynyddol y Feibl Gymdeithas Gym- reig yn Pittsburgh.......................... 85 Beibl Gymdeitbas Racine a'r cyffiniau.......... 85 Beibl Gymdeithas Oshhosh a'r cylchoedd,..... 80 Cymdeithas Feiblaidd Wauheshà,............. 80 Lochiel Iron Works,.......................... 87 G ohebiaeth o' r II en Wlad..................... 88 Mr. Joseph Williams, Hubbard, 0.,........... 80 Mrs. Sarah Samuel,..................■.-..-....... 90 Mrs. Mary Edwards,.......................... 90 Mrs. Margaret Williams, Utica,............... 91 Traìiod annirnadwy alaethus,.................91 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,.................. 91 Damwuin angeuol,............................ 93 Damwain alarus yn sefydliad y coed, Wis.,-----93 Y Casgliad at addoldy Turin,.................. 93 Henry Ward Beecher,......................... 93 Pla y gwartheg yn Mrydain,................... 93 At l'y auwyl gydgenedl y Cymry yn America,.. 93 Cymdeithus Feiblaidd sŵydd Licldng, O.,..... 93 Priodwyd,.................................... Bu farw,...................................... Gohebiacth o Missouri,........................ Yeto diweddar y Llywydd..................... Cyduabrddiacth ddiolcim'ar,................... REMSEN, N. Y.: ÁRGRAFFWYD GAN ROBËRT EYERETT. POSTAGE,—îcents perçuartéripnyable iti a<lvai)ce.