Skip to main content

ynŵiA. Cp^^/j^ ìsee. CYF. XXVII. ! I GII Bod yr enaid. h.et> -wry"bodaetli n.id yw dda. CYNWYSIAD. t* 34 0: Cyfarchiad ar dflechren y flwyddyn newvdd,~. 1 CREFYDDOL. Blwyddyn y Jubilee,.......................... 2 Llythyr át wr ieuanc ar bwnc pwysig,......... 4 HANESYDDOL. Bras nodion hanesiol am Grynwyr Cymreig Pa., 6 AMRYWIABÍHOL, Cofiant am Miss Jane Pieree,.................f 9 Coiiant am Mrs. Margaret Bathgate,...-.......11 Cofiant Abraham Jones,....................... 11 Cotìaut Mrs. Esther Roberts,.................. 12 Iecbyd plant,................................. 13 Aurora, 111.—y mud a byddar,.................13 Ein Cymanfaoedd,.-.......................... 14 Ý' " Gohebydd" ynmysg Cymry America,.....14 Yr Ysgol Sabbothol yn ymarferiad Cristion- ogol «fcc,.............«.. — ......,..........15 Dyfyniadau o1 r National Freedman,........... 18 Atebiad y Llywydd i'r Anerchiad oddiwrth Gyinanfa Pennsylfania,......,...............19 BARDDONOL. Ancrchiad fr Cenhadwb ar ddechreu y ; flwyddyn, ................................... 20 Englynion ar farwólaeth Thos. M. Davies,.....20 Gwahoddiad i'r Ysgol Sabbothol,.............. 20 Beth yn awr a ddywedaf fi,....................20 Marwolaeth Thomas Morris,..................21 Ar farwolaeth fy chwaer,----..................21 Daubenilii'r Diottwr,.,................------21 > Penìllion ar weddi,............................ 21 j Da ywDuw,..................................22 <i Gently touch the harp strings,.................23 | HANESIAETH GARTREFOL. í Gweinidog eto o Gymru,...................... 22 \ YParch. B. W. Chidlaw yn New York,........22 \ Sylwarysgrif S. R.,..........................23 j Yr achos Cenhadol ar gynydd,-................23 \ Symudiad gwcinidog,.........................23 \ Cyfarfod Undeb yr Y. S.,......................24 5 Trysorfa yr ysgol Sabbothol,..................24 < Llythyr yr ail o Foreston,..............-......24 ì Damwain alarus yn Cwmbwrla,................ 25 < Enterprise, Mahasha Co.,.....................25 ì Shamohin,....................................25 \ Y casgliad at gapel Centreville,................25 i YParch. E. Jones a'r "llawfer,".............2o > Hungary,.....................................26 < ' Ganwyd,..................................... 26 \ Priodwyd,....................................26 Bufarw,.....................................-26 \ Cwbl ddilead caethiwed yn America,—Rwsia \ yn rhagori ar America,—Sefyllfa bresenol y , > wlad,—Haelioni,—Caplan Tỳ ein Cynrychiol- i wyr,—Diwygiadau yn nhalaeth Maine,—Fÿg- > lwys y negroaid yn Hartford,—Caethdalaeth < yn perffeithio y " Gwellhad,"—Dyled y wlad, 30 \ Cenadwri y Llywydd,......................... 31 ì Y Gydgynghorfa, ........-----.................31 ì Marwolaethau, yn Nghymru,..................31 ì PERORIAETH. < Deisyfiad.....................................- 33