Skip to main content

H. t p w $ Bod yr eriaid lie"b wy"bodaetri riid yw dda. *&& C Y N W Y S I A D . DUWINYDDIAETH. Gweddi am lwyddiant Teyrnas Dduw..... Rheol Cymundeb Cristionogol,............... Gwasgaru eto ychwanegu,.................... Y GENHADAETH. Traethawd,.................................. ADDYSG CYFFREDINOL. Ymweliad a'r Alltwen, Cwmtawe, gan y Parch. E. R. Lewis,............................... Llythyr o Gymru,............................ Athroniaeth yr aelwyd,...................... Anogaeth i fynychu yr Ysgol Sabbothol,...... COFIANTAU BYRION: Miss Mary Thomas,........................ Miss Ann Henshaw,.........,.............. Miss Ann Davies........................... Mrs. Elizabeth Williams.,.................. Mr. Wm. Dayies,.......................... Lloffion,..................................... BARDDONOL. .... 31S .... 315 Heddwch,..........,......................... 331 0 Beddareraff Arthur a Jane DaYies, Cyffylliog,. 332 Y dyn a edwyn hiraeth, 332 310 310 321 32'> 3:24 325 326 326 326 327 32s Anerchiad cydymdeimladol â'r Parch. G. Grif- íiths a'i briod &c.,......................... Anerchiad i'r Parch. Rees Powell, Cross Inn,. Llinellau ar farwolaeth Anne a Humphrey Williams,.............,.................... Coffa am y diweddar Rees Evans, Pittsburg,.. Gair am Wm. Davies, Troedrhiwdalar, O.,----- Penillion ar farwolaeth Mrs. E. Wüliams, Johnstown,................................ Galareb am Miss Harriet Williams,........... Eto i' w thad,................................ Welcome home,.............................. Efa,......................................... 330 330 330 331 331 331 331 331 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Gynulleidfaol Ohio.................. 332 Cymanfa Gynulleidfaol Pennsylfania.......... 233 Cyfarfod Sefydliad y Parch. É. E. Lewis. yn St. Clair a PottsviUe,...................**... 335 Cymanfa Iowa,............................... 335 Haelfrydedd Miss Susannah Evans,........... 333 ,Llythyr cymeradwyaefh y Parch. O. Owens, Brynymenyn,.............................. 337 Anrhegion i'r Parch. R. D. Thomas a'i briod,. 337 Mahanoy City, Pa.,.......................... 337 Cwrdd Chwarterol Deheubarth Oliio,......... 337 Teulu mewn trallo d,......................... S3S Cyfarfod Undebol yr Ysgolion, Deheubarth Oneida,.................................... 338 Llythyr oddiwrth. Mr. C. R. Jones,........... 339 Pris y Cenhadwr—ei radlonrwydd,.......... 339 Llythyrau cymeradwyol i'r Parch. David Jones, Drewen,................................... 3-10 Yr etholiadau diweddar,—Yr etholiad yn nhal- aeth New York—Mawn wedi ei gael ger Whitesboro,............................... 3i0 Diwygiad crefyddol jTn Hampton, Ct.,—Ar- aeth Mr. Seward,—Rheilffordd Utica a'r Af- on Ddu,................................... 341 At yr Anrheg i R. Everett,............,...... 3-il Ganwyd..................................... 341 Priodwyd,..........................-........341 Bu farw,..................................... 341 Marwolaethau yn Nghymru,.................. 343 PERORIAETH. Makaska,.................................... 344 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GA2Í ROBERT EVERETT. POSTAGE.—Scentsperquarter,p9yable in advance. ;;:i'