Skip to main content

CYF. XXVI. gfe^g^g^ 10 6 5. Rlxif. ÌO. TTTI K WTroVT-'/f5 /f í s * g fi "j s # « B :j / l 8 îî I $ $ í Mocl yi' enaicl heb wy'hodaetli nid yw dda. C Y N W Y S I A D . i/l DUYYINYDDIAETH. Diogelwch cysuron eynaliol y Cristion___ 'Y coeii' amcanion,.......................■ Mordaith bvwvd.......................... ADDYSG CYFFREDINOL. Gohebiaeth o'r hen wlad................... Llythyr oddiwrtb y Parch. Jos. H. Jones,. Athroniact h yu aclwyd,.................. ~BARDDONOL. Y becld sydd <1ŷ i mi,..................... Rhaid marw yn elì'ro...................... Llinellau i Thos. Phillips, ysw.......: — Llinellau er coffadwrineth am Dafydd Llvr Ychj'dig ar ol Rodorick,.................. Y Bcibì..................*............... Penillion ar farwolaeth Charlcs Thomas ccnt, ................................. Yín- HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod'Chwarterol Canolbarth Ohio,..... ' COFIANTAU BYRIOS : O5;0 John J. Roberts, Örishany, N. Y............ 302 m ' lîtítóE™^.............:.......-----......303 ocp : Cymydogaeth Neb,o, Ohio,...............t... 304' Gair o Newburg, Ohio,...................*___304 Damwain angeuol yn Newburg,.............. 304 Llthyr o Foreston, laẃa....................... 304 '-"' Cymdeithas y Eciblarü swyâd Lcwis___/.'.___305 ~)" Cymar.fa Flynyddol yCyniiIleidfaolioiiynnhal- '""" j iteihNewYorh,..^.................*.......305 ! Ysgol Sabbothol yr Aimibynwyr Cymreig yn ' n'mas Eí'rog Newydd,....................___307 ;-u; Ordinatíon yn Oak líiil,...................... 808 300 Trvsoríh yr Yígol Sabbothol, ................ 30S 300 Ganwyd,'.-'.—.............'...............".. 30S 301 : Eu í'arw...................................... 300 301 Byr Goiiant Mr. Hugh Hughes,...............311 LÌythyr Mr. Owen............................ 31:2 301 Cwrdd gweddi Fulton street,—Cymanfa Os- wego,—Yr etholiad yn Eí'rog Newycìd—Yr etholiad yn uhalaeth Maine,...........-------. 312 301 Marwolaethau vn Nsrhvmru................... 312 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN EOBEET-EYERETT.