Skip to main content

Ŵ íù 111 $ n t í I3od yr enaid heh> wy DodaeCh nid yw dda. CYNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. MarWolaeth y Llywydd Lincoln,.............. Pregeth ar farẁolaeth a ehladdedigaeth yr Ar- lywydd A. Lincoln,........................ Braslun o bregeth,........................... BUCHDRAITHODAETH. Cofiant Mr. Isaac Evans,............í"........ ADDYSG CYFFREDINOL. Dylanwad yr Ysgol Sabbothol ar y byd,...... Llythyr o Washingt on,....................... Llythyr Gaius at Ddiaconiaid................. Hysbysiad Joncs, New York, i'r cyhoedd,----- BARDDONOL. Cyfarchiad sengar i angau,................... Marẁolaeth fy nhad,......................... Cân amlfesurawl &c.,........................ Galareb ar ol Dafydd Roach,.................. Llinella u,.................................... Deigryn hiraeth am ein parchus Lywydd,..... G al wad ar bechadur,......................... Y Pedwarydd ar bj intheg o Ebrill,........... Marwolaeth John Owens, Aberaman,......... Pray for thy country,........................ Bright heaven in view,....................... HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod Chwartcrol Dosbarth Gogleddol Pa,, Cyfarfod Chwartcrol Dwyreinbarth Ohio,----- Cyfarfod Chwarterol Canoibarth Ohio,....... Donation yn Cincinnati...................... Marwolaeth alaethus yn Newburg, Ohio,..... 193 > 198 ì 201 ? 203 ì 204 \ 205 206 í 208 20S \ 209 \ 209 \ 210 210 210 211 X 211 ì 211 212 212 212 Amrheg i wcinidog,.......................... Charleston, Pa.,.............................. Trysorfa yr Ysgol Sabbothol.................. Cyfarfod diwygiadol ac agoriad capel yn Sha- mokin,.........,...............*........... Cofiaxtau btrion: Dafydd Lloyd, Flint Creek, Iowa,.......... Syrthiad milẁr orefyddol, sef David Roach, Ridgeway,............................... Llythyr i'r Cexhadwr:—y Parch. T. Jenlüns, D. Jones, a'r brodyr o Gymru,............. Ymweliad â Chymru America,............... Llyfr y Parch. John Thomas, Tabernacl, Liv- erpool,.................................... Teríÿniad y rhyfel,—Y Gyhoeddeb o Ryddhad, —Adffurfiad y Talaethau Deheuol,.......... Cilio i Mexico,—Cilio i Brazil,— John Mitchel, —Y Gynadledd Gynulleidfaol yn Boston,—Y Telegraff dan y Werydd,—Y fasnach rhyng- om a'r De yn rhydd,—Chwareudy Ford yn Dŷ addoliad,...-.*.......................... 221 Ganwyd,.................................... 221 Priodwyd,...................................221 Bu farw,..................................... 222 Genedigaeth Tywysog,—Y Prif Farnydd Chase, —Bywydau wedi colli,—Cotwm,—Y Barn- ydd' Davis,—Y Fyddin,—Y rhodd i Mrs. Lincoln,...................................224 Cymru. 215 216 216 216 217 217 21S 219 220 220 214 s Pontypool,—Penuel ac Aberdyfi,—Cwmaman, 214 ? —Aberdâr,—C}"farfod ymadawol, y Parch. 9-1K ? J. Jones, Mantwrog,—Salem, Coedpoeth, 224 ,„,i T-n ~Krr^,-m,;i 224 Marwolacthau yn Nghymru,................ REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. _..xíllR