Skip to main content

CYF. XXVI. Rliif. 0- ÌE I Î3 I 1 I îî- ^fý HBod 5?t enaid h.el:> wybodaetli nid yv: dd.*w C YNT7YSIAD DUWINYDDIAETH. Gofal DuW am y ddaear,..................... Pregeth angladd yr Arlwydd Lincoln,.......• Prëgeth angladdòl Abraham Lincoln,........ 161 liio 1G> BUCHDRAITHODIAETH. Cofant Mrs. Elizabeth Owens, Utica N. Y.,... ADDYSG CYFFREDINOL. 170 Galwad at <jin dyledswydd,. Dames:..................... 171 172 BARDDONOL. Crist vn cael ci brofi,......................... Gwlad ly Nhadau............................. Penilliou o gydymdeimlad aç Evan a Jane Roberts, New Cambría,.................... Dymuniad am heddwch,....................... Bèddargraff í'y nhad,......................... Y Cristion ar lan yr afon,.................... America: Fflangell i America gan Gwilym Hiraethog, Yr amddiffyniad gan Dewi Dinorwig,....... Our Martyred Chieí, ........................ Yr c-ira yu mis Ebrill, 1865,................... HANESIAETH GARTREFOL. At yreglwysi Cynulleidfaol vn Mhennsvlfania, 177 > Oyfarfòd Chwarterol Jork Mills,............. 178 > Y cnwd gwcnith yu Kent Co., Md.,........... 178 > Cymdeitlias Feiblaidd Cincinnati,............ 179 î Arena, Wis.,—Agoriad AddoldY.............. 179 z Shamolcin.................................... 180 J Llythyr o Raleigh, N. C,..................... 180 \ Trì milwr Cymreisr wedi boddi............... 181 170 175 176 175 178 176 176 177 ; 177 l 177 > 177 ì Miss Dorothy E. Griffiths, Fairview......... 183 Y Sereeant Daniel Wichham, Dodgevìlle,... 184 Mrs. Hannah Thomas, New York,.......... 184" .John Peters, Franldbrt Hill................ 185 Hugh Wm. Hughes, Slate Hill.............. 185 Y gydblaid lofruddiog ar eu prawf,—Y Cadf. Siieridan yn myned i Texas,................ 185 Y portbladdoedd deheuol yn rhydd,—Carchar- orion rhyfel yn cael eu rtiyddhau,—í fhai fu- ont gaethion &c,—Gov. Brown a Gov. Yance,—Ymfudwvri America,—Y trychineb ar y Sultana,............................... 186 Effeithiau rhew mis Mai,—Mr. Seward,—Gor- liliant yn y Mississippi,—Cotwm,—Y tele- graff tanforawl,—Symudiad teilwng......... 187 Priodwyd,................................... 187 Bu í'arẁ...................................... 187 Aelcnowledçeinent,.......................... 189 Papyrau Mr. Liucoln,—Y Rheilffordd i'r Môr Tâwelog,—Y rhoddiad i fyny gan Johnston, —Cynllun i losgi dinas'Phifadelphia,—Y dinỳstr yn y Be yn alacthus,—John Wilkes Booth,—Y gorchymyn i gymeryd Jefferson Davis ac eraiil, — Jefferson Davìs wedi ei gymeryd ac eraiìl gydag eí,................. Jeff. Davis yn Fortress Monroe,—Jeff. Davis a'i gydfradwyr yn y carchar,—Wedi ei sym- ud i garo'uar ara.ll,— I gael ei ddwyn i brawf am fradw riaeth,—Y trysor a gafw'yd,....... HANESIAETH DRAMOR. Marwolaeth y Czarowitch,................... Ctmru. 1S9 190 190 Marwolaeth a chladdedigaeth y Parch. Thos. Da*ies....................................190 Urddiad yn Pwllheli,—ü? \£iad yn Trefriw, —Urddiad yn Towyn, Ccinewydd,—Cyf- arfod yn Hanover,—Dolgellau,...........191 New Cambrîa a Gömeria,..................... 181 < Marwolaethau yn Nghymru,................. 191 Gohebiaeth o Missouri,...................... 181 s COFIANTIAU BYRION: PERORIAETH. Edward D. Williams, NeW York Mills,.....182 \ Oskaloosa,------.............................. 192 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.