Skip to main content

Ä V U & CYF. XXVI. TGER Rliif. 5. • 4 Bod jrr enaid riels wybodaetli nìd yw ddn, C Y N W Y S IA D . DUWINYDDIAETH. Pregeth ar y pwys o ddarllen a deall yr Ya- grythyrau, ................................ Pregeth gan y Parch. E. B. Evans,___....... Pregeth gan y Parch. James Daries,.......... Dyrchafiad a darostyngiad yn destyn Uawen- ydd,........................................ ADDYSG CYFFREDINOL. Cyfrwysdra y ferch,.......................... Llythyr i'r Cenhfdwr oddiwrth y Parch. T. Jenkins,................................... Llythyr dyddorol,............................ BARDDONOL. "Yr adar yncanu,''.......................... ' Dylanwad y rliyfgl,........................... Cofia y farn a fydd,.......................... Hymn Genhadol,............................ Un arall,..................................... Llinellau ar farwolaeth merch i Richard a Gwen Hughes,............................. Llinellau ar farẃolaeth Gwen Evans,......... Penillion Cenedlaethol,...................... Dyddiau braf yn dyfod,....................... Englyn i' r Beibl,............................. Anerchiad i Mr. J. R. Davies,................ Penill,....................................... Englyn i Adda,.............................. HANESIAETH GARTREFOL. 129 ì 134 137 139 141 142 144 < 145 \ 145 \ 146 ì 146 ì 146 | 146 \ 147 147 147 147 147 148 < 148 \ Marwolaeth A. Lincoln—Llythyr gan y Parch. E. R. Lewis,............................... 149 Cwymp Richmond,.......................... 150 Y fyddin ddeheuol ar flfoedigaeth, ei gorchfyg- iad &c,.................................... 151 Y newyddion da—Llythyr y Parch. E. R. Lewis, 151 Llythyr milwr Cymreig,...................... 152 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,................. 153 Eglwys Welsh Creek, 111.,.................... 153 Report of the Ladies Aid Society, Steuben,... 153 Y Cynghor mawr cenedlaethol,............... 153 Diolchus gydnabyddiaeth,.................... 154 Arall, ....................................... 154 Cofgolofn Llenyddol i fy mrawd Thomas,.....154 Gair o Nebo,—Y dinasoedd gwrthrj'felgar yn rhoi i fyny,—Cwymp Mobile,—Teulu Mr. Seward,.................................... 155 Sefydliad Cymreig yn Illinois, — Sherman a Johnston,—Jeif. Davies a'i 5Tspail,—Missouri a'i Chyfansoddiad rhydd,—Y llofrudd Booth, —Un o'r gydblaid wedi ei gymeryd,—Llof- rudd Seward mewn dalfa,—Y gladdedigaeth, —Y gwasanaeth angladdol yn Nghanada,—. Dydd o ymostyngiad a galar,—Claddedigaeth y Llywydd yn Springfield,.................. 156 Çofiant Gwenllian Bains,..................... 156 Ganwyd, .................................... 157 Priodwyd,................................... 157 Bu farw,..................................... 157 Rhan o lythyr o'r fyddin,.....................159 Bwriad Jones o New York,................... 160 HANESIAETH DRAMOR. Llofruddiad ein Llywydd tirion &c,. Urddfreiniad ein Lly wydd newydd,.. s Y Pla yn St. Petersbnrgh,—Marwolaeth Rich- 148 ì ard Cobden,—Madagascar,................. 160 149 \ Marwolaethau yn Nghymru,................. 160 REMSEPí, N. Y.î ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—3eent«perqnart«r, psyable in advan«e.