Skip to main content

CYS\ XXVI. Rliif. 4- J> y» <*■ Bod y-r enaid h.el> wy"bodaetli tììcL yw dda, C Y N W Y S IA D. DUWINYDDIAETH í Hun y saint a' u hadgyfodiad,................. 97 \ YMab yn dangos y Tad,..................... 99 ; Sargon,...................................... 100 -; Gweddiau afiwyddiannus..................... 101 5 Pregeth gan y Pareh. E. B. Evans,........... 103 | Cariad,...................................... 104 \ ADDYSG CYFFREDINOL. \ Llenlith,..................................... 103 \ Tracthawd ar Lenyddiaeth,................... 103 ■ Amrtwion o bobmak. \ Pedair o enethod wedi boddi,—Rhedeg y \ gwarchauad,—Ymfudiaetho Lynlleifiad,— < Gen. McClellan,—Traul y rhyfel â Rwsia, \ Y Recognition,—Dyledion Gwladwriaeth- < ol,—Y Cynghreirwyr,—Wyddgrug Cyfar- \ fodLlenyddol............................. 111 \ Manion,............:.........r.............. 112 | BARDDONOL. Penillion coffadwriaethol am Thomas Price,.. 112 l Mi welais hen bererin,........................ 113 \ Lìinellau,.................................... 118 Ì Priodasgerdd,................................. 113 ì Galargan Joseph Griffith,..................... 113 i Beddargraff dau blentyn,..................... 114 \ Am farwolaeth fy nghefnder,................. 114 \ AmGweni fach,...............................114 5 Pedwar pennill,.............................. 114 > HANESIAETH GARTREFOL. I Cyfarfod ctrarterol Canolbarth Ohio,.........115 ? Cyfarfod cwarterol Palmyra,.................. 115 < Eglwys Centerville Ohìo,.....................116 Beibl Gymdeithas Floyd a Western,..........116 Cyfarfod dyddorol yn Cincinnati,.............116 Beibl Gymdeithas Oshkosh,..................117 Beibl Gymdeithas swydd Lickìng,............ 117 YchydigoOshhosh,.......................... 117 Cwrdd yn Oshliosh aRosendaie,..............118 Eglwys Long Creek,......................... 118 Llosgiad melin haiarn Newburgh,............ 119 Capel Pittston,............................... 119 Shamokin, Pa.,.............................. 119 New Cambria eto,............................ 119 Diolchgarwch,............................... 120 BywgrafSad Owen Walter,................... 120 Cofiant Mrs. Elizabeth Jones,................122 Maiìwolaeth milwyb. J oshua Hughes,............................ 123 John S. Davies,............................ 123 Ganwyd, .................................... 123 Priodwyd,................................... 123 Bufarw,.....................................123 Anerchiad urddfreiniol y Llywydd,...........125 Sherman a'i fyddin,—Byddin y Potomac,— Shridan a'i feirchfilwyr,—Pris yr aur,—Cyn- aliaeth ein Llywodraeth,—Yr eira mawr,___126 Y gorlifiant,— Yr afon Ohio,—Llong dair hwyl- bren ar yr Ohio,—Dygwyddiad ar y Ccntral Rail Roàd,................................, 127 Newtddion cenhadol. Cenhadaeth Zulu, Affrica Ddeheuol,........127 Cenhadaeth China,.........................127 Madagascar,............................... 127 Marwolaethau yn Nghymru,.................. 127 PERORIAETH. Ystradgynlaìs,....................*........... 128 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBEET EYERETT.