Skip to main content

ÌSB5 OY_r>. XXVI. RbJLf. 3. V£.f u» y II I3od ;yr enaid he"b wybodaeth. nid yw dda. C V N W Y S I A D . BUCHDRAmiODAETH. Marwolaeth y Parcli. H. Hughes, Tegai, a' gladdedigaeth,.............................. DUWINYDDIAETH. Pregeth gan y Parcli. E. B. Evans,............ Dyn i Gymdeithas a Chymdeithas i ddyn,...... Dvdd marwolaeth vn aiiorchfvgol,___"......... Y Mab yn dangos y Tad,___".................. Edrych i Gulfaria,............................. ADDYSG CYFFREDINOL. Tracthawd ar Lenyddiaeth &c.,............. Y Gwellhad ar y Cyfansoddiad,............. Gwneud caws ar y Sabboth,................ New York,................................. Cwymp Fort Fisher,....................... 65 60 : 60 í 7i : 73 > 75 } 7(3 < 77 ; 78 < BARDDONOL. Marwolaeth milwr,........................... Adgotion mabolaeth,......................... Myfyrdodau ar farwolaeth Mr. Thos. Francis,. Mae pobpetb yn symud,...................... Priodasgerdd,................... -........ Teimlad galarus ar farwolaeth Jaue Williams,. Y telynau ar yr helyg........................• Llinellau ar farwolaetb. John Thomas,......... Penillion galar ar ol Gwcn Jones.............. Peniilion arfarwolaeth Thomas John,........ HANESIAETH GAETREFOL. Bcibl Gymdeithas Racine &c,................ Beibl Gymdeithas Newburgh, 0.,............. Beibl Gymdcithas Pittsburgb,................ Asroriad capel vn Ashton,.................... Sawmill Rmi, Pittsburgh,.................... Eglwys Annibynol Cincinnati,............... Urddiad vn Foreston, Towa,............ Ardal Partiot, swydd Gallia, O.......... Trysorfa yr Ysgol Sabbothol............ Esiampl deilwng o efelychiad,.......... Symudiad gweinidog,."................. Arall.................................. G ohebiaeth o Arkansas,................ Diolchgarwch am rodd,................ Blossburgh,............................ Anrheg i weinidog,.................... Cyindèìthas Lenyddol New York,...... Mr. John Thomas a New Cambria,..... Damwain angeuol yn ardal y Coed,..... Damwain alarus yn West Bangor,...... COFIANTAU BTRIOST. Mrs. Jane Thomas, Old Man's Creek,. Mr. IT. Thomas, Racine,.............. Mr. Joseph Jenhins, Bradford,....... Gi 83 > 84 > 8Ì ; 84 > 85 > 85 5 Priodwyd,.................................... Bu farw,...................................... Diwygiad yn Hachettstown, — Diwygiad yn Mârtinshurg, Va.,—Coleg Harrar'd,—Diwyg- iad yn Norwich, N. Y.,—Ỳ symudiad diwedd- ar a'm heddwch,............-................ Indiana wedi cymeradwyo y Gwellbad,—Yr en- ciliadau yn amlhau—Y Christian Commission, —Byddinoedd yr ündeb yn buddugoliaethu, —Columbia wedi ei chymeryd,—Charleston wedi ei chyineryd,—CÍaddedigaeth Cadben Thomas,—Pris yr aur,—Canada,............. Ymadawiad gwcinidog,....................... Pittston—Jubili ein Capel,.................... Donation,..................................... Ereill,........................................ Marwolaethau yu Nghymru,.................. PERORIAETH. Llanuwchllyn,................................ S5 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 89 89 90 93 96 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. oncTinf _í.onUTM>Ton«rter. DBVnblo in advone«. •£