Skip to main content

CYF. XXVI. YPTflLTTJ CYNWYSIAD. BUCHDRAITHODAETH. CofiantRobert R. Roberts, Remsen,...........33 > DUWINYDDIAETH. j Dal gofael mewn gwir grefydd,................34 í Marwolaeth Abel,.............................86 \ Cau safh.yr ŷcb,.............................. 37 5 "Deled dy deyrnas,"..........................38 \ ADDYSG CYFFREDINOL. j Llenlith,...................................... 38 \ New Cambria,................................ 42 \ YLlythyrdy,.................................. 43 \ Tẁj p-nyth,.................................. 45 S BARDDONOL. ì Y Flwyddyn newydd,......................... 47 s Galargan er coí' am Mrs. Catharine Williams,.. 48 i Canmoliaeth i'r Oriel newydd,.................48 > Teimlad mam ar ol ei dau fab,.................48 < Euglynion—Coffadwriaeth am R. R. Roberts, ì Remsen,....................................49 < Marwolaeth Crist,............................. 49 \ Galareb er cof am Catharine James,............49 \ Galargan er^cof am Mrs. M. Bevan,............49 > Ystyriwn Dduw yn ein pethau>yffredin,.......50 \ HANE8IAETH_GARTREFOL. \ Sefydliad Cymreig Blue Earth Co.,............ 50 i Goheblaeth o New Carobria, Mo.,............. 51 > Gohebiaeth oddiwrth y Parch. E. R. Lewis,---- 52 \ Cyfarfod Cwarterol, Nebo,....................52 \ Cyfarfod trimisol Floyd,...................... 53 Cyfarchiad at Gymry Crefyddol America,......53 Beibl Gymdeithas Uticaa'r cylehoedd.......... 54 Beibl Gymdeithas Holland Patent a'r cylchoedd, 54 Beibl Gymdeithas Rome, N. Y.,...............55 Beibl Gymdeithas, Waterrille, Bridgewater, Paris &c.,................................... 55 Beibl Gymdeithas Wankesha,.................. 55 Beibl Gymdeithas Cattaraugus,................ 56 Nadolig yn Columbia, Pa.,....................56 Gair oddiwrth Eglwys Columbia,..............57 Eglwys Mahonoy City,........................57 Llythyr oddiwrth y Parch. Mr. Chidlaw,....... 57 Marwolacth milwr,............................57 COPIANTAU BTRION. Mrs. Ann Maddock, Emporia,............... 58 Mrs. Ann Williams, Coalport,............... 58 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,.................. 58 Eglwys Gynulleidfaol Johnstown,............. 59 Y Gymdeithas Genhadol yn Cincinnati,........59 Ymweliadau a chyfraniadau haelionus,........59 Missouri bellach yu dalaeth rydd,—Tennessee ar ddyfod yn dalaeth rydd,—Fort Fisher,— Cyfnewidiad cyffredinol y carcharorion,—Ed- ẁard Everett,—Y Smithsonian Institute,—Y Cadf. Charles Wheeloch,—At y rhai haelion- ns,—Papyr,................................. 60 Ganwyd, ..................................... 60 Priodwyd,....................................60 Bu farw,...................................... 61 PERORIAETH. " Gweddi yr Arglwydd" mewn cerddoriaeth,.. 63 *3 REMSEN.N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYEEETT. ctíí