Skip to main content

tMarchiad ar ddecliren v flvwddyn, . • . 1 \ Wm- R- Williams, Chicago, . . . ' " ^ Mrs. Evsns. Black Lick..... DUWINYDDIAETH. í «L Jenkins,^finersville, 0., . . ■ Miss Eleanor Jane Jones, .... Yr ymdrech hardd, .. ....... 2 > Y Parch. Sarnuel Roberts,..... Amser gwell i ddod, ....... 4 Anrheg i weinidog, Marwolaeth Abel.........5 ) Cyfarfod Urddiad........ Teyrnasiad gras trwy gyfiawnder, ... 6 ( New Cambria eto,........ Gair o Galiífornia........ ADDYSG CYFFREDINOL. ] Cyfaríbd Cenedlaethol....., . I Cydnabyddiaeth o law 'r Arglwydd &c, . Hanes Jeroboam mab Nebat.....10 ( Qair at"yCvhoedd, Ypwysigrwyddofedduysbrydhaelfrydedd, 11 [ Ein Prif Farindd,'. Llenlith, .......... lo ( jý *>vedi ynirann,—Rheithscrif ger bron y Gvdsrvnghorfa,—Menvwaid vn vsgrifen- BARDDONOL. ) yddion,—Trychineb àr Reilèbrdd, . . , , Quantrell,—Missouri.— Yr vmosodwvr ar Ymson milwr ar ol ei frawd, . . . lo St. Aìbans, Yt.,—Teimladar vr etlmliad Pryddest ar ddinystr Sodomaa Gomorrah, 16 S diweddar . Y Buddugawr mawr, . •.....16 > Ganwyd.' ........... Myfyriwr ar ei gîaf wely, ..... 17 \ priodwyd, Penillion ercof am Richard Williams, . 17 ) pn fanVi ' Anerchiad i fy chwaer &c, . . • . . 18 > y Cadf. Sherman' a'i fvddin — Ỳ Frwvdr Tribute of respect.........Jb Fawr vn Naslmlle. Tenn. — Mr. Wm" L. Cwyn y weddw hiraethus...... lb ) Dayton,— Diweddarach o Tennessee,— ( Maximilian vn lledaenu ei derfvnau, HANESIAETH GARTREFOL. Gahv ym ycíiwaneg o Filwyr,—Llyfrau . .. in ( i'r Milwyr,—Cvmeradwvaeth &c, . . Sefydhad gweundog, . . . . . . . 19 Urddiad vn Middle Granvihe. .... Cyfarfod diwvgiadol ac agoriacl capel yn ( " Mahonoý,......... 10 Cymru. Cwrdd Cwarterol Paddy's Run, . . . 19 ) Urddiad David John,— Urddiad II. Jones, Cyfarfod Cwarterol Ohio......20 < —Urddiad yn Domgav, — Urddiad vn YParch. Evan Owen, Dodgeviììe, . . 20$ Llanybri,—Cyfarfod Mynwv, . . . Diolchgarwch...........20 ? ürddiad Mr. H. C. Harrísf ShamoMn, . 21 PERORIAETH. COFIANTAU BYEI N. ) . Miss E. Edwards, Columbus, Wis., . 21 < Deisyíiad,...........32 *m, REMSEN, 5. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.