Skip to main content

■■ m^ ^a^P ^l^ ?jm- i^L-rm&Jir- g^^ipggF My^^r* 1804. OYF. XXV. --«^5M- fvj^M Rliif. 13- i ti $ > Bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda. C YNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. Yr adgyfodiad—a llawenydd y nef, . 357 Cysylltiad péchu a chosp,..... 359 YDeral, .......... 361 Yr Eglwys burneu Disgyblaeth eglwysig, 363 ADDYSG CYFFREDINOL. Llenlith, .......... 364 Dyledion addoldai, ....... 367 Gair oddiwrth y Pareh. R. M. Evans, . 368 Mel ddyferion,....... . 368 BARDDONOL. YMilwr,.......... 369 Englyn i'r annychweledig, .... 369 Englyn a gânt yr Awenydd &c, . . 369 Coffadwriaeth am Mrs. Mary Rees, . 369 Coffadwriaeth am Ann Charles, . . . 370 Llinellau ar farwolaeth priod E. Morris, 370 Llinellau ar farwolaeth Hannah Elias, 370 Llinellau ar farwolaeth fy nhad, . . 371 Cof am Mrs. Gwen Owens, . . . . 371 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa y Cynulleidfaolion yn Pa., . 371 Cyfarfod cwarterol Mineral Ridge, . >373 Cofarfod cwarterol Deheubarth Ohio, 373 Sefydliad Cymreig Oskaloosa, . . . 374 Marwolaeth milwr,—Francis Jones, . 874 Galargân &c, ........ 375 Gwobrwyo teilyngdod yn Plymouth, Pa., 375 Ymadawiad gweinidog, .....376 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol, ... 376 Damwain angeuol,.......377 Byr gofiant am Margaret Evans, . . 377 Cyfarfod Dirprwywyr Cymdeithas Fei- blaiddUtica, ........377 Cofìant Catharine Morgans, .... 377 Dyfyniad o lythyr oddiwrth filwr, . . 378 Cyfraniadau at addoldy Arena, . . . 378 Cwrdd cwarterol Ixonia,.....378 Holwyddoreg y Parch. ¥m. Rees, . 378 Beibl Gym. Gymreig Radnor, . . . 378 Ganwyd,..........379 Priodwyd,..........379 Bu farw, ..........379 Y Corporal Josiah D. Jones, .... 381 Yr etboliad Llywyddol diweddar,—Yr etholiad talaethol yn Efrog Newydd, 382 Y gydgynghorfa nesaf,—Ail Eisteddfod y Gydgynghorfa bresenol,—Symudiad- au y Cadf. Sherman,—Gair calonog eto am yr etholiad,—Plymouth, C. O., —Tennessee Ddwyreiniol,—Yr ymos- odiad ar Chicago,—Rhuthrwynt dych- rynllyd,—Y caethion yn Maryland,— McClellan yn rhoi ei swydd i fyny yn y fyddin,—Sherman ar gyfer dinas Ma- con,—Gwaith mileinig yú New York, 383 Y Parch. S. Roberts,......384 ìíewyddion Cenhadol,......384 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. •I