Skip to main content

1864. CYF. XX^£ T3*& RHif. 11 I laÊriflÄljWS AMEBlbAMÄlüÌj. Bod yr enaid het» wyhodaeth nid yw dda. C YNWYSIAD. DUWTNYDDIAETH. Y Ffordd dda,........325 Crefydd yn y teulu,.......328 Byw a marw y duwiol,.....329 Marwolaeth Abel,........330 Sylwadau ar y pechod o dori amod, . 332 Yr Eglwys bur neu Disgyblaeth eglwysig, 332 ADDYSG CYFFREDINOL. Dvn wedi ei gadwyno wrth belen, . . 334 LÍenlith,......... . 335 Llythyr oddiwrth y Parch. E. W. Jones, 338 BARDDONOL. Penillion anerchiadol gan "W. Morgan, Maesteg, &c.,........341 Ymgom â'r awen,.......341 Galargan ar farwolaeth Lewis Evans, Troedrhiwdalar, O.,......341 Penillion ar farwolaeth Miss Ann Thom- as, Radnor, O.,.......342 Penillion ar ol Mary Ann Williams, Dodge- ville, Wis.,.........342 Coffadwriaeth am Mrs. Ann Williams, Hyde Park, Pa.,.......342 Mvnediad Crist i Jerusalem, .... 343 Ymweliad â'r wlad,......343, Englyn ar briodas W. Aubrey Powell, . 343 HAKESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Gynulleidfaol Iowa, . . . 343 Gohebiaeth o Arkansas,......344 Diwrnod neu ddau gartref, .... 344 COFIANTAU SYEION: Mrs. Margaret Bevan, Troedrhiwdalaf, Ohio,...........345 Mrs. Mary Edwards, Bangor, Wis., . 346 Mrs. Mary Williams, Ironton, 0., . 346 Mrs. Mary Rees, Gibson, Pa., . . . 346 Taith yn Nghaliffornia,.....348 Ymweliad a Mr. H. Pierce, (" Wmffra o Faldwyn").........349 Maewolaeth milwte. John H. Evans, Palmyra, O., . . . 350 Meredith Evans, eto,......350 351 351 352 352 353 353 John Powell, Delaware, Pa., Jonh Jones, Minersville, Pa., . . . Francis Jones, Browntownship, O., Evan G. Jones, Steuben, N. Y., . . Cyfarfod ymadawol y Parch. Thos. Jen- kins, o Merthyr,....... Etholiadau y mis diweddaf,—Y ddwy ochr,—Llwyddiant effeithiol ar ryddid. yn Maryland,—Dydd diolchgarwch, Sefydliad eglwysl Cymreig yn Ngogledd- barth Missouri,.......353 Ganwyd, '..........354 Priodwyd,..........354 Bufarw, ..........354 Y casgliad at capel Milwaukee, . . . 355 Symudiad gweinidogion,.....356 Y Genhadaeth Dramor,—Cyfarfod mawr y Bwrdd Americanaidd,—Jeff. Davis yn anobeithio,—Yr ymosodiad ar Miss- ouri,—Kansas yn ymarfogi,—Yr ym- ruthriad i Yermont, — Buddugoliaeth fawr eto trwy Sheridan, .... 356 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.