Skip to main content

Bod yr enaid heb wÿbodaeth ntd yw dëa, C YNWTSIAD. DUWISFYDDIAETH. Saneteiddiad enw yr Arglwydd, . . Dysgu cân y neîbedd,...... Bod yn Nghrist,........ Gwahoddiad at Grist, ...... Gwasanaethu yr Arglwydd, . . . . Yr Eglwys bnr nem DisgyMaeth eglwysig,- LLESTYBMAETH. Cywydd y Drindod Dafydd Ionawr, ADDYSG CYFFREDINOL. 289 293 294 295 296 298 299 Uenlith,.......... 303 BARDDONOL. Croesaw î'r Sabboth, ...... Gobaith,...... . , . . Coffadwriaeth am Mrs. C. Paseoe, . . YSabboth, ......... Y Bngs yn difa yr ŷd, . . , . . . Y gwlaw Awst 9, 1864, ..... Bedd-argraff Mrs. Lewis,..... HAiTESIAETH GARTREFOL. Llythyr oddiwrth y Parch. J. D. Jones, Y Christian Commission,..... Byr Gofiant am Mrs. d Pascoe, . . * 304 305 305 305 306 306 306 306 308 810 Yehydig o banes Martha Ann Jones, 811 Jíarwolaeth milwyr,...... 314 Oydymdeimlad a thenlu trallodus, y Parch. T. W. Davies, ..... 315 Gair oddiwrth y Cadf. Grant,—Atlanta, 317 Ganwyd,.......... 318 Priodwyd,.......... 318 Bu farw,.......... 318 CrÄEBADWYAETH GwEIÎälBOGION : Mr. Edward Roberts, .....319 " Samnel Jones,......319 Parch. Thos. Jenkins,.....319 Parch Lewis Powell, Caerdydd, . . 320 Symudiad gweinidog,...... 320 Tystiolaeth yr eglwys,......320 Byr Gofiant am Mrs. S. M. C. Everett, 321 Cymanfa Gynulleidfaol Efrog ÎJewydd, 322 Cynadledd y Cynulleidfaolion ynMedi, '62, 323 Selni y Parch. Samuel Roberts, . . . 324 Buddugoliaeth fawr yn nyffryn y Shen- andoah,—Un arall,—Yr ethoüad tal- aethol yn Vermont,—Yr etholiad yn nbalaeth Maine,—Gwellhad yn y Cyf- ringynghor, — J. C. Fremont,—Dim Draft yn ninas Hew York, —Marw- olaeth gweinidogion,.....824 REMSEN, N. Y.i ABGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE.—S oenti por quarter, payable in advance.