Skip to main content

m'£~"'"—t ■■•■■■■ ẅ\; 'tf'- Y EEÎHHÄDWH AIEMEAMÍDB: Cîf. 25, Bhif. 7. GORPHENAP, 1864. Ehif. oll 295. Biicljbraîtboîractl). Y PARCH. DANLEL JONES, ABER. Llythyr oâdiwrth y Parch. D. J. Lewis, San Francüco, at gyfaill iddo yn Ohio. Anwyl a rnARCHüs Sye,—Daeth y Cen- hadwb Ameetcanaidd i'm llaw yr wythnos ddiweddaf, yn mha un y gwelais hanes un o fy hen gyfeillion niwyaf hoffus er yn fachgen, sef y Parch. Daniel Jones, gynt o Grugybar, swydd Gaerfyrddin. Yr oeddwn yn gydna- byddus â'r gwr enwog hwn er ys mwy na deugain mlynedd. Yr wyf yn addef fod yr oll a ddywedir yn yr hanesyn byr yn y Oen- hadwe yn hollol gy wir; ond ni ddywedwyd yr haner o lawer. , Nid dyn cyffredin oedd efe, ac nid pregeth- wr cyffredin oedd am lawer iawn o'r blynydd- oedd cyntaf yr adwaenwn ef; ond "angel yn ehedeg yn nghanol y nef a'r efengyl dragy- wyddol ganddo." Yr oedd y pryd hwnw yn ehedeg mor uchel fel na feiddiai yr un ci symud ei dafod yn ei erbyn—pan y gwelem yn aml rai o'i frodyr a'u henwau yn cael eu trin yn y papyrau newyddion a'r misolion mewn rhyw ddadleuon neu gilydd, yr oedd efe yn nghanol y uef yn rhy uchel i newyddiadur na dim felly gael gafaeì arno. Yr oedd rhyw beth yn ei Weinidogaeth mor anbawdd i'w ddes- grifío ag a fuasai desgrifio y peth dysglaer hẁnw oedd rh>mg y cerubiaid. Ki chyfrifais ef erioed yn wr o feddwl anghyffredin o alluog. Yr oedd yn fy nhyb i lawer o frodyr yn mhell o'i flaen yn hyn—yr oedd fy hen gyfaill hoffus, Jones Pont Arfon, oes neu ddwy o'ì flaen yn hyuy. Ond er hyny ni safai ond ychydig yn gydradd ag ef yn y cyhoedd; yr oédd ei ddawn melus, ei ysbryd addfwyn ac anwyl, a'r peth hwnw na ellir ei ddesgrifìo oedd yn ©i weinidogaeth yn gyffredin yn gorchfygu pob peth o'i flaen. Mae yn gof- us genyf un amgylehiad pur hynod. Y pryd hwnw yr oeud Mr. Jones, o herwydd rhyw mngylchiad rhyngddo a'r eglwys, wedi ymad- çel â Ohrugybar ac yn gweinidogaethu yn 13 Hermon yn unig, ac eglwys Crugybar dan ofal Jones Pont Arfon neu Jones Gwynfre. Tua'r adeg hono trodd rhan o eglwys a chy- nulleidfa Crugybar allan ac adeiladasant gapel iddynt eu hunain o'r enw Carmel, oddeutu tair milltir i'r fam eglwys. Un diwrnod yr oedd Mr. Daniel Jones yn pregethu yn Carmel, ac ar ol yr oedfa gofynasant iddo gy- meryd gofal yr eglwys hono gyda Hermon. Yr oeddwn yn cerdded gydag ef o'r capel i'r ffarmdy lle yr oeddym yn myned i gael bwyd, ac yn ymddyddan am hyny.—"ÍTa," meddai yn ei ddull mwynaidd arferol, "gwell genyf fyned i fy medd na bod yn achlysur i rwygo eglwys Crugybar byth—rhaid i mi ddyfod i fyny yno cyn y cymeraf ofal hon:" a phur fuan y daeth hyny oddiamgylch. Er fod rhag- farn arswydus gan lawer o honynt yu ei er- byn, er hyny yr oedd y peth rhytedd hwnw oedd yn ei weinidogaeth yn rhwym o orchfygu. Tua'r un adeg daeth cyfarfod chwarterol i Crugybar—yr oedd yntau yno—tua dwy flyn- edd yr wyf }Ti meddwl ar ol ei ymadawiad â'r eglwys. O leiaf rhwng bodd ac anfodd o herwydd eu rhagfarn, enwyd ef i bregethu. Yr oedd y ddwy glust hyn yno yn clywed. Oyn pen ychydig fynydau ciliodd y cyniylau, a daeth y peth rhyfedd hwnw i'r golwg yn fwy o lawer nag arfer nes oedd yr holl gynull- eidfa yn foddfa o ddagrau, a'r hen ragfarn wedi gorfod ffoi yn hollol. Yn mhen ychyd- ig amser yr oedd yn ol yn ei hen hoffus eg- Iwys mor gynhes ag erioed, a'r cyffredin yn siarad am dano, ' Onid yw efe yn un rhyfedd!' Beth dâl siarad—un rhyfedd yw goleu Ysbryd yr Arglwydd ag oedd yn gyffredin yn ei gor- oni ef. Gallwn ddweyd llawer yn ychwaneg am dano pe byddai hyny o ryw fudd, ac efallai am rai ffaeleddau yn y brawd anwyl hwn— ond terfynaf ar hyu. Yr eiddoch yn rhwym- au yr efengyl, D. J. Lewis. San Francisco, Galiffornia. Cadwn ar ddihun mewn gwyhadwriaeth. Yr Arglwydd yw ein nerth a'n hiachawdwriaeth.