Skip to main content

CYP. XXV. »!. Bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda. GYNWYSIAD. BUCHDRAETHODAETH. John D. Jones, Ebensburg, .... 129 Owen Jones, Racine,....... 131 LLENYDDIAETH. Cywydd y Drindod Dafydd Ionawr,. . 132 HANESYDDIAETIL Martin Luther yn ei ieuenctyd, , . . 136 DUWINYDDIÀETH. Edifeirwch, ......... 139 Pump o frodyr ar y ffordd i uffern, . . 142 ADDYSG CYFFREDINOL. Ein gweinidogion,....... 144 Trefedigaeth Gymreig,..... 144 Lloffion Cenhadol,....... 144 BARDDONOL. Y Beibl,........... 145 Penillion o gydnabyddiaeth, .... 145 Gwahoddiad i dcìyfod i'r Ysgol Snl, . . 145 Ar farwolaeth y eyfaifl ieuauc J. E. Rees, 14fi Os bu farw fy rnrawd,...... 146 Bedd-argraff y -diacon Owen Jones, . . 146 " " Farmy Griffiths, .... 146 T Saldra ar ddydd Sul yn unig, . . . 146 En2.1ynion,.......... 146 Dydd claddedigaeth 0. Jones, Racine, . 147 HANESIAETH GARTREFOL. Beibl Gymdeitlias Oshlcosh, .... 147 Clayton, Califfornia,....... 147 Beibl Gymdeithas Cincinnati, . . . 148 Manteision Gogleddbarth Missouri, . . 148 Cofiant Wm. M. Evans,..... 149 Eisteddfod Remseu, . . . •. . . . 150 Cofìant .Tenkin Evans, Blossbnrg, . . lfi,Q Derbyniad ac anrheg i'r Col. Powell, . 151 Eglwys? Gynulleidfaol Ebensburg, . . 152 Gair oddiwrth Mr. Powel'3, ..... 152 Yr achos dirwestol yn Pittston, ... 152 Cyfarfod Adroddiadoí,......153 Gair o Newburgh, O.,......153 Trysorfa yr YTsgol Sabbothol, ... 153 Ganwyd, . . -........153 Priodwyd,..........154 Bufarw,...........154 Caethiwed yn Brazil,—Teimlad crefyddol yn Norway,—YTn yr India Ddwyreiniol,— Ffrwyth yr ymdreeh Cenhadol,—Diw- ygiadau crefyddol,—Papyrau y Pabydd- ion,—Indiana,........156 Ohio aclilinois,,—Y crenlonderau yn Fort Pillow,--Tref Plymouth wedi ei chymer- yd.—Marwolaetìi y Parch. 0. F. Martin, —Marwolaeth y Parch, I. Harries, Wydd- grnsr,—Sefydlu ysgolion yn Louisiann,— Gohiriad Deddfwriaeth E. N.,—Sychedu am yr Efengvl yn Pern.—Galwad am ohirio amser Cynadledd Baltimore, . 157 Daeargryn yn Nglìanada,—Y Gvm. Feib. Americanaidd,—Llais Dinasyddion Ma- ryland.—"Cartref y morwr,1'--Masnach- wyr haelfrydol,—Argoelion am lô yn Steuben,—Cymorth i ddyoddefwyr yn Tennessee Ddwyreiniol,--Y Metropolitan Fair,—Hawl y milwyr i bleidleisio, . 158 HANESIAETH DRAMOR. Gaîluoedd Ewrop,—Byddinoedd Prwsia, —Garibaldi yn Lloegr,—Madagascar,— Damwain alaethus yn Sheffield, . . 159 Cymrtj. Anrhegi Dywysoges Cymru,—Pont dros y Foryd,—Rheilíìbrdd o Borthmadog i Gaernarfon, .......159 Marwolaethau,........159 PERORIAETH. Galar Mam, . , .... . . . 160 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—3 cent» per qnarter,pnrab]e in adTance. ;is«i