Skip to main content

Ì^MS? CYF. XXV. RHIF. 4, élrill. Bod yr enaid heb wybodaeth nid jw dda. OYNWYSIAD. BUCHDRAETHODAETH. Y Parch. Richard J. Evans, Cenhadwr i Olympia, W. T.,,....... 97 Mrs. Williains, Harrison, 0., . . . . 98 "Griffiths o Horeb,"...... 100 Y Parch. Lewis Powell, Caerdydd, . . 102 DUWINYDDIAETH. Crist dan y ddeddf,....... 103 Codaf ac âf at fy Nhad....... 104 Mawreddallwyddiantgwaith yr Arglwydd, 106 LLENYDDIAETH. Cywydd y Drindod Dafydd Ionawr, . 110 BARDDONOL. Marwnad Mrs. Laura Griffiths, Prospect, 112 Penillion i anerch D. ac E. Roberts, . . 118 Galargan ar ol D. S. Jones, .... 113 Cofion at gyfaiìl,........ 113 Er cof aui y Parch. Lot Jenldns, . . 113 HANESIAETH GARTREFOL. Cymdeithas Feiblaidd Monroe, Iowa, . 114 Cyfaríbd trimisol Trenton, .... 114 Anrheg (Donatiorì),....... 115 Oddiwrth un o Ddosbarthwyr y Traethodao, 115 Beibl Gyrndeithas swydd Licting, O., . 116 " " Waukesha, . . . . 116 Anrhegiad yn cael ei gydnabod, . . 117 Cofiantan byrion, . . >.:jJK| • • 117 At adeiladu capel yn MahonẅjJJf . . 120 Anrhegion i'r milwyr clwyfedig, . . . 120 Gair o gysur at berthynasau mewn trallod, 120 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol, ... 122 Ganwyd,...........122 Priodwyd,..........122 Bu farw,...........123 Yn ardal Ebensburg, bu farw, ... 126 Yr eglwys yn St. Louis,—Gair oddiwrth eglwys Dancanville,—Oambria New- ydd,—Galwad i weinîdog,—Cadwaladr Richards yn symud i Dŷ newydd,—Di- lead caethiwed o'r holl wlad,—Yr ymos- odiad ar Padncah, Ky.,—Yr alwad am 200,0'10 }-n ychwanegol, — Anrheg i weinidog yn Big Rock, 111., .... 127 Ymadawiad gweinidog,—Cymorth i ddy- oddefwyr yn Tennessee Ddwyreiniol,— Mnrwolaeth yr Anrh. Owen Lovejoy,— CyfeiUion haelfrydol yn Utica,—Y for- îadrones Florida, — Cwrdd mawr dir- westol yn New York,—Y gelynion a Tennessee,.........128 HANESIAETH DRAMOR. Y Rhyfel yn Ewrop,—YTr Archdduc Max- imilian,—MaÉgPyw.ysog Cymru,—Bren- in Bavajj|Pr.........128 Ctmeu. Prif Ysgol i Gymru,—Deisebau i attal y fasuach mewn diodydd meddwol,— Marwolaeth y Parch. John Pryddercb, 12S <1SSN ■•n Jfi V>: REMSEN, N. ¥.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. SJ^ÍffiSí