Skip to main content

1ÍW CENHÀDWR gbttí; 'iîOD Kí ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA. CYÎTWYSIAD. Llytbyr dyddorol o Gymra,___................361 MOESOL A CHREFYDDOL. Dyoddefiadau Crist,........................... 363 Anerchiad atfamaa,...*....................... 369 Rhagoroldeb y Bibl ar bob llyfr arall,...........370 Yr Achos Cenhadol a'i bwysigrwydd,........... 372 Ein Cyfainod ag êglwys Ddaw,................373 AMRYWIAETHOL. Ymweliadâmynwent Radnor,.................374 Dall-bieidiaeth,................................374 Iorwerth (terfyniad,)..........................376 Hanes hynod......,...........................378 Ystyriaôthau ar Grefydd a Galwedigaeth &c.,... 379 LLJENYDDOL. LÌoffion o Fardd a Llenor,..........,.......... 380 BARDDONOL. Baddngoliaeth Iesn,...........................381 Mordaìth Jonab,......-........................ 381 Dedwyddwcb y néfolion.......................381 Penillion ar farwolaeth Margaret Ann Lewisj... 381 HANESIAETH GARTREFOL. Dyfyniadaa o Lythyr cyfrinachol o Kansas,...... 382 Y chwerw ffrwytb—Hananladdiad caethiwed,... 383 Cymdeithas Llyfrgell fasnachol y bobl } _„_ ieaainc yn Gincinnati, O., >........ Colled trwy dân,,___......................... 386 Y cnwd a'r cynaaaf yn ardal Palmyra, O.,......387 CymeradwyaethÌ.Mr,Wm. Edwards o Silo,___387 Gweîthrediadau y Bibl Gyradeithas > „-« Gymreig Jackbgon a Gallia, O-, J.......... Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,................... 388 Boddiad Cymro,.............................. 388 Peiriannaa gwnio,—Talaeth Rydd arall,—Ffoad- ur,—Twrci,—Y Seneddwr Samner,—Deddf y , ffoedigion,—Byw yn y tywyllwch,—Eglwysi Fittsbargb,—Passmore Williamson....... 388, 389 Myned yn ol i Ewrop,—Parotoadaa at y gaéthfas- nach yn Cuba,—-Kansas,—Y pla yn Norfolh,— Cynadledd Republicanaidd Pennsylfania,—Y Gynadleddau yn y dalaeth hon,—Yn rhwym i Kansas,—Derbyniad y Llywodraethwr Shan- non yn Westport, Mo.........................390 tîrddiad Genhadon i'r India,—Chicago,—Dim ond ŷŵmed ran,—Yr etholiad yn Maine,___...... 391 Ganwyd,—Priodwyd,—Ba farw,......«,;,...... 391 Cymanfa Gynalleidfaol talaeth Efróg Newydd,.. 393 Moddion crefyddol yn Nesqaehoning,......V.-.. 394 AgoriadNebo,capelnewyddynswyddGaUîa, Ö., 394 Sefydliad Gweinidog yn Blossburg,.............395 Cyfarfôd Blynyddol y Bwrdd Cenhadol ? 395 Tr-amor Americanaìdd, y.....*"" YÉÉkm. ar Lyn Michigan,—Corfforiad Boonvilleî —Y cnydau,—Cynadleddaa y Whigiaìd a'r Republicaniaid,.............................396 HANESIAETH DRAMOR, Tanbeliad Sweaborg,—Brwydr Pont Tfaktir,—- Newyddion diweddaraf,.,.....•.....*'.........397 Cymrü. .. * Gymanfa Amlwch,—Trefor, ger Llangollen,—Cy- farfòd Chwarterol swydd Fynwy,—Cymanfa Jerusalem, Coed Daon, swydd Fynŵy,,......398 Urddiad,—Cyfarfod Chwarterol swydd Aberteifi, 399 Cyfarfod Rhesycae......................».....400 Marwolaethau,......................, í........400 REMSJSN^ JSÍ. 7.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. 50STAGE.—If paid ìn advaace, 1K «*-to a^natter, w i a&ta a y«ar; othírwiae, lc. a No.