Skip to main content

Cyf. 16. 1S55. Ehif. e. CENHADWR ÁMERICAMIBD. ùu 'BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA.r CY^WYSIAD. BYWGRAFFYDDOL. YParch. J. D. Edwards, Croesoswallt...........321 MOESOL A CHREFYDDOL. Gweinidogaeth angelion tuag at yr eglwys,.....323 Buddioldeb yr efengyl,.........................325 Drwg anwybodaeth,........................... 327 Dyoddefiadau Crist,.........................., 329 Anerchiad at famau,........................... 334 AMRYWIAETHOL. Daa ddeigryn er's Haner can' mlynedd........... 336 A"r tafod, tân ydyw,........................... 337 Anrheg i weinidog yr Hen Gapel, Llanbrymnair, 338 At ein Cerddorion,............................343 Y Llyfr Hyrnnau 1808,........................ 344 BARDDONOL. Galareb ar ol Samuel Maldwyn Thomas......... 345 E ngíynion.................................... 345 Yr enaid yn wag heb Grist,.................... 345 Pwy yw Hwn?............................... 346 Marwnad ar ol chwaer grefyddol,.............. 346 Penillion i'r Parch. J. Davies, swydd Allen, O.,. 346 HANESIAETH GARTREFOL. Llythyr o Kansas,.............................346 Anerchiad i'r eglwysi Cynulleidfaol Pennsylfania, 347 Cyfarfod Diwygiadol yn Tamaqua,.............348 Cymeradwyaeth i'r Parch. D. R. Jynkins,......349 Cymaafa Gynulleidfaol Wisconsin,.............349 Eglwys Ixonia................................350 Amrywion i'r Cenhadwr....................... 351 Yr Anrh. S-P. Chase..........................351 Llyfrau i'r Ysgol Sabbothol yn Cincinnatì,......351 Corpholiad eglwys South Bend, \ 351 Minnesota Territory, \.............. "The Cymry of '76,"..........................352 Y Blaid Republicanaidd,—Y Blaid Republican- aidd yn swydd Oneida,...................... 352 Ein chwaer talaeth Kentucky,—Marwolaeth mam Horace Greeley,—Troi daioni Duw yn felldith, —Y dwymyn felen,—Cynydd Wisconsin,—En- listiad i'r fyddin Brydeinig yn y wlad hon,-----353 Carchariad o achos cyfiawnder.................354 Ganwyd,..................................... 354 P riod wyd.....................................354 Bufarw,...................................... 354 HANESIAETH DRAMOR. Y Rhyfel. Parotoadau prysur &c,........................357 Y wersyllfa uwchlaw y Kamara,...............357 YMôr Azoff,..................................357 Asia—y gwarchae ar ddinas Kars,.............357 YLlychlyn (Baltic,)...........................357 Cymru. Y Gymanfa bedair Sirol,....................... 357 Urddiad.......................................358 Agoriad Rehoboth, Penbre,....................358 Cyfarfod Cenadol,.............................358 Cymanfa flynyddol swyddi Dinbych a Flint,.....353 Marwolaethau,................................ 359 PERORIAETH. Claddedigaeth................................. 360 £EMS£JST, JV. F.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE,—If paid in advance, \}i cents a quarter, or 6 cents a year; otherwise, lc. a No.