Skip to main content

Cyf. 16. 1555. Rhif. £ Ŵ I ♦ - BOD YR BNAID HEB WYBODAETJI NID YW DDA.n CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDOL. Dan Gofinnt:—Mrs. Elizabeth Evans,— Mr. "> lftj Lewis Evans.............................$ Rees Davies. Saron............................ 16$ MOESOL A CHREFYDDOL. Dymuniad y dyn tlawd,....................... 165? Dad! ar anfarwoldeb yr enaid.................-. 169;- Dau gyfaill yr Arglwyddes Hnntington,......... 167; HANESYDDOL. Ninefeb,.:....................................168 ANIANYDDOL. Eìra.......................................... 171 AMRYWIAETHOL. BuddioldebGwybodaeth,...................... 17Ç Y Feirniadaeth...........................,-----174 John Penny................................... 176 Dirwest, (gohebiaeth o Gymru,)................ 178 LLENYDDOL. Lloffion oFardd a Llenor,..................... 181, BARDDONOL. Y mnb afradlon,............................... 183 Galareb mab ar ol ei fam,...................... 183 Y saint......................................, 18* Yr efengyl....................................184 Y NEWYDDION CENADOL. Gibralter...................................... 184 Feejee,—Yr ynysoedd Cyfeillgar............... 185 Cristíonogion yn Madagascar,...,.............. 185 Märwolaeth y Parch. Dr.Scadder,.............. 187 Cenhadaeth ijapan,.......................... 189 HANESIAETH GARTREFOL. Dathlwyl FlyDyddol Y-S. New York,.......___188 Cyfarfod Chwarterol Ty'n Rho*................. 189 Sahboth yn nsharchar Ta'aethol O..............189 Cymdeithas Feiblaidd Cojumbas,...............190 Cymdeithas Feiblaidd Floyd,..................190 Cymry Detrnit,...........................____191 Hwsmoniaeth................................. 191 Nodiadau ar daith i Radnor,-----.,.............. 191 Colled trwy dàn..................:............ 192 Y Gwyddoniadtir Cymreig..................... 192 , YGyfraith Wabarddiadol,..................... 193 Amheg i weinidog......................._____. 194 Trysorlayr Ysgol Sabbothol,.,;____.............194 Bib! Gymdeithás Steuben, Remseo.&c.,........ 195 Gohebiaeth o Kansas,..___.................... 195 Y Parch. Theo. Parker ac eraiJi,—Cuba,—-Eang-: der y tiroedd a roddwyd i fyny gan yr Indiaid, —Gwel'd yr Elephant,—Llywodraethwr Wis- consin a'r "Maine Law,".___...___.......... 196 Gauwyd,—Priodwyd.—Bu fàrw,...........196, 197 Marwoiaethan yn Ebensbarg,..................198 Marwolaeth M«\ Thomas Rees,...:...,.........198 HANESIAETH DRAMOR. Pwy argoel sydd am heddwehî............... „199 O'r Crimea,...................................199 Diweddaraf,.................................199 Cymru. Üerniygauafdiweddaf,—YParch R. D. Thomas, 199 Y " Matne Law " a Merthyr,—Aurheg ardderchog iweinidog,—Cyfarfodydd Chwarterol.—Coffad- wriaeth Ieuan Gwynedd,....i............... 200 Marwolaetháu,..............................., 200 Llythy'r oddiwrth y Parch. T. Ree»,—-Y Clawrleu, 3 REMSEN, If. T.\ ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. P03TAGE.T-If prü in adTOoee, 'iyf ceata &«rasrẃr, or 6 cMrt» n ysiii; otherwiae