Skip to main content

CEfHADWE AMEEICAMIBD. afe|í;|; " BOD YR ENAID HEB WYBODAETH A'ID YW DDÁ. OYNWYSIAD. MOESOL ACHREFYDDOL. Preireth ar yr Ysgol Sabbbtbol.................. 81 Dallineb ysbrydol yn achos bolledigaetb......... 83 Effeithiau rhyfeddol gras (Gohebiaeth o Gymra,) 86 ANIANYDDOL. Pethau bychaiu,............................... 88 LLENYDDOL. LlofSon o Fardd a Llenor..............,....... 89 AMRYWTAETHOL. Hynafiaethaa ger Llyn Superior.....-.......... 91 John Penny,...........1...............,...... 91 Jorwerth...................................... 93 Ein henwau bedydd,.......................... 94 Gwlad estrouol................................ 96 DethouoN:—Y gwlith,—Rhieni ystyriwch,— Amser a lle ymddangosiad Crist,—Amrywion i'r Cenhadwr,*.............................. 97 Ffrydlif Morgainc Mexico,..................... 98 Bet'h os byddaf farw ?.......................... 99 Y gwirionedd yn werthfawr,................... 100 Yr annuwiol mewn byd arall,.................. 100 Gofyuiad,..................................... 100 BARDDONOL. Pryddest...................................... 100 Y galon doredig............................... 101 Gwlad yr hedd,............................... 101 Fy anwyl Fam fy hunan,...................... 102 Diwedd yr yrfa ddaearol,...................... 102 Mvt'yrdodau galarus,............,___.......... 102 Llinellau galarus,............................. 102 Y Cenhadwr Americanaidd.................__ 103 HANESIAETH GARTREFOL. TJrddiad yn Belmonta St. Clair,................ 103. Ffurfiad eglwys yn Portsmouth, O.............. 104 Cymry Depeyster,............................ 104 Etî'eithiau caethiwed,......................... 105 Cylarfod trimisol Dosparth La Crosse,.......... 105 Trysorra yr Ysgol Sabbotbol.................... 107 Cymdeithas Fib'aidd Newport, 0............... 107 Cyfarfod Blynyddol,Cymdeithas Fiblawl Racine, 108 Damwain alarus,.............................. 108 Y Gydgynghorfa Ameiicaaaidd,................ 108 Cysegríad edwysdy Calfari,:..................109 O Texas,—Ffaith i gretyddwyr y tywydd teg,— Wisconsin,—Massachusetts,—Ail etholiad Mr. Seward,—Beaver Méadow, Pa.,—Indiana ac Iowa,—Mordwyaeth y Missoari,—Torcalonus,. 110 Ganwyd......................................110 Priodwvd..................................... 111 Bu farŵ,........___.........................111 Y NEWYDDION CENADOL. Y Genadaeth i Palestina,...................... 111 Y Genadaeth Wesleyaidd,.................____112 Baraka, Affrica,............................... 112 Yr efengyl yn China,.......................... 114 PARHAD 0'R"HANESIAETH GARTREFOL." Ganwyd,—Priodwyd,—Bu farw,...............115 Llywodraethfa Nebraska, — Ystorm o eira yn íllinois, —Telegraff o amgylch y ddaear,—■ Kansas,—D^ffyg,—Marwolaeth brenin Ynys- oedd Sandwich,—Agoriad Rheilffordd Panama, Damwain angèupl yn Carbondale,—Diweddar- af o Califfornia,......................... 115, 116 Pethau traüodus.......,.................____... 116 HANESIAETH DRAMOR. Llythyr oddiwrth y Parch. J. Morgans, Saron.... 117 Llythyr oddiwrth y Parch. E. Ẃilliams, Dinas Mawddu.....................'............... 117 Y Bala,.......................A............. 119 Marwolaethau,.......-......................... 119 Prydain Fawr................................. 119 Cyfiwr gorwael y iÿddin yn y Crimea,.......... 119 PERORIAETH. Moab,........................................120 . REMSEN, F. T.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE.—If pnid in advnnce, 1}^ cents a quarter, or 6 cents a year; otìierwise, le. a No m^m?&?>