Skip to main content

dtjrfotfor. '■BOD TR ENAID HEB WTBODAETH NID TW DDA. CYÎTWYSIAD. BYWGRAFFYDDOL. CoBant Mr. Rowland Griffiths, Marcy............ 41 MOESOL A CHREFYDDOL. Pregeth gan y Parch. Jaroes Griffiths, Ty Ddewi, 42 Hedd wch,...................«................. 44 Neillduaetb Reuben,........................... 45 Hanes Abel....................................47 Anhap mawr gweinidogaethol,.................. 50 LLENYDDOL. Lloffion o Fardd a Llenor,....................... 51 AMRŸWIAETHOL. Llyfr Tonaa Newydd,.......................... 52: Y fraint o roddi at ddwyn achos yr efengyl yn mlaen....................................... 53 Rhoddi diod i'n cymydog,...................... 56. Dywediadau cynwysfawr,......................58 Traethawd ar fuddioldeb gwybodaeth,..........„ 59 Pwy fagodd yr anffyddiwr?.....................62 BARDDONOL. Llinellau Coffadwriaethol i'r diweddar Barch. J. Harris,........«............................. 63 Y claf,........................................ 64 "Y Gorllewin MaWr,"..........................64 Beddargraff EIizabéth,.........................64 HANESIAETH GARTREFOL. Gwyl Flyuyddol y Gym. Ddirwestol yn Cin., O.,. 65 Eisteddtòd Carbondale Nadolig 1854,............ 66 Cymdeithas Fjblaidd Gymreig Cin., 0........... 66 Cymdeithas Fiblaidd Rome,.................... 67 Adroddiad Bibl Gymdeithas ütica............... 67 Taith i'r America,..............................68 Llythyr i'r Cenbadwr,..........................69 Cyfarfod dyddòrol yn Nelson Mats,..............69 Sefydliad eglwys yn Black Earth,..............69 Gweinidog i Gabffornia,........................70 Cyfarfod Trimisol Floyd,........................ 70 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,....................70 Damwain angeuol ger Prospect,.................71 Dygwyddiad tralîodus yn Carbondale,....____.., 71 Ganwyd.......................................71 Priodwyd,.....................................71 Bu farw............;..........................72 Dam weiniau,..__..........................___73 Teimladau tyner ac anwyiaidd mèwn plentyD,... 73 Deiliadeb y dalaeth bon, — Y Cynrycbìolydd o Nebraská,...................................73 Cyfraith waharddiadol yn New Jersey,—Y gyf- raith wirodol yn Ohio,—Dedfrydiad S. M. Booth, —Effeithiau y ddiod,—Dinas BrooWyn,—Dinas y Rheilffyrdd,—Yd lndiaidd, — Goruchwyliwr Cyffredinol,..............................___74 Y Gydgynghorfa,......___..................*. 74 HANESIAETH DRAMOR. Llythyr o Gymru............................... 75 Cwmyglo, ger Caernarfon,...,.................. 78 Treffynon,................................,___ 78 Colwyn,............................i.......... 78 Cyfranu gyda gweddìo,-........................ 78 Marwolaethau,...................... —'........ 79 Y Rhyfel—gohaith am.■hedcìẁch,................. 80. Ychydig o'r paiotoadau milwrol................. 80 remsen; N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—If paìd inadvance, 1>Í cents a qn:;rt?r, or 6 ocnts u y«ar; oÜieTwisç., !<•."a Nr ;SliäÉSiiv%^ c£J î-T»?SE