Skip to main content

0n»for. 'BOD YR ENAID IIKl! WYBODAETH JVID YW DDAS CYNWYSIAD. Cyfarchiad ar ddecbren y fl. 1855,..............,, 1 BYWGlîAFFYDDOL. Cofiant Mr. Johu D. Evans, B ig Rocfc............. 2 MOESOL A CREFYDDOL. Gysegrwydd y Sabbath a'r buddioldeb o'i gadw,... 3 Dnw, cariad, a'r nefpedd,........................ 5 Gofalwch am y drws,-----........................ 6 Y erydd a arferai weddio,........................ 6 Creulondeb rhieni afc eu plant,...................7 ANIANYDDOL. Dwfr,.........___............................. 7 Mastodon y Dr. Warren,......•.................. 9 LLENYDDOL. Dysgu darllen,.................................. 9 RÌion o arnoth J. W. Q,uiuney, Penaeth lndìaid Stockbridge,.,...................«.........10 DAEAREGOL. Yr achosîon sydd yn newid ffurf a chyflwr y ddaear, 10 Y NEŴYDDLON CENADOL. Darluniad o'r eynortbwywyr brodorol yn Arabkir,. 11 (ìalwad am ycliwanego weithwyr,.............. ]3 Twrci,........................................ 15 Y genadaeth yn mysg yr Armeniaid,............ 15 " AMRYWIAETHOL. Diogelwch rhyfeddol,........................... 15 Sab.both yn Stockbridge,........................15 Y "Maine Law" yn cael eiphleidio yn Nghymru, 16 Tynged Syr John FranhÜn......................16 Amaethwyr ac amaethyddiaeth,................. 17 Bod yn rhywun,............................... 18 Paul yn Mrydain,.............................. 20 Amrywion i'r Cenhadwr,.......................20 BARDDONOL. Telmlad Mr. Ll. D. Howell...................... 20 Diflaniad einioes y goludog,.....................21 Torwvr addunedau,.................,...........21 LlefMab Duw,................................ 21 HANESIAETH GARTREFOL. Newyddion dyddorol o Gatiffornia................ 21 Ychwanegol a diweddarach o Galitìbniia,........ 22 Y Gydgynghorfa,...............;............... 23 Adroddiad Yysgrifenydd y Trysorlys,.....,.,-----23 Adioddiad ar Drafnidiaeth a Llongwriaeth,...... 24 Adroddiad y swyddi'a Dirol Gyffredinol,.........24 Y Seneddwr Atchison yn pleidio annhrefn,....... 24 Trysorla vr Ysgol Sabbothol.................____24 Tâ'n yn Westernvnie...........................25 Ardal Bark River, Wisconsin,..................25 Credentials of Rev, Wm. Thomas,.............. 26 Yr etholiad yn Eansas,......................... 26 Y traliod mawr yn Paddy's Run,....-...........27 Cyfarfod yn Ottawa, Wis...................... 27 D'nweiad yn Cincinnati, O.,....................28 Boddiad........................................ 28 Agerlongan Collins,—Drylliad bad acholliad wyth ofywydan,—Llosgiad agerfad,—DaliadyParch. Theo. Parker ac eraill,—Dwy araétb,_____;-.;..'. 28 Pont o ià dros yr Hudson,—J..W. Whitfield yn y Gydgynghorfa,—Llong ymfudol ar y traeth,— Drwg weithredwyr i gaelen troi adref,—Myron H. Clark,—Tân yn Marcy,—Mwngloddfa arian,— Sylw eto ar yr etholiad yn Ransas,—Caethiwed yn Missouri,—Yr etholiad diweddar yn Boston, 29 Llythyr o Diriogaeth ELansas,...............___. 30 Ganwyd,—Priodwyd,—Bu farw................. 31 HANESIAETH DRAMOR. Brwydr Inkermann,............................33 Colledion trwy dymhestl ar j Môr Dû,........___34 Awstria wedi uno gyda'r Galluoedd Cynghreiriawl, 3"4 CîMRU. Llythyr oddiwrth y Parch. Thomas Rees,........34 Llythyr at Mr. J. Gordon Jones oddiwrth el dad,- 35 Atìirofa y Gogledd,.............................37 Bryn, Llanelii,................................. 37 Brynmair. ger Aberporth................___.___37 Cyfarfod BÌynyddol Penybont-ar-ogwy,..........38 Llanelli Brycheiniog....................___.... 38 Cv farlbd Maendy................j.............. 38 Cyfarfod Blvnvddol Ty'n y coed................. 39 Undeb nymîlliidfaol............................39 Urddiad yìi Dudliy Port, Lloegr,................39 SefydliadCainewydd,.......................... 39 Marwolaetbau......^,..................,........ 39 PERORIAETH. Rhydymaen,.........<.......................„; 40* IIEMSEF, 2T. F.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE.—If paid inadTanceî ì% cr-nta n quarter, er 6 centa a year; otherwise, lc. u No