Skip to main content

Y CEMIADWR AMERICAMIDD. Cyf. 15, Rhif. 9. MEDI, 1854. Ehif. oll 177. (írefîioool. "CRIST YN RHÜDDI, NID FEL Y EHYDD Y BYD.'' Pethau bychain eu gwcrth yw y pethan a rydd y byd,ond rhydd Crist y pelhan goren; petban a gostiodd lawer o ddagrau iddo ef, a gwaed ei galon. Ef'e a rydd ras a gogoniant, tangtiefedd a chyfiawnder, llawenydd ac iachnwdwriaeth. Bhydd efe achosion i ganu y nos, rhvdd efe i ni fuddngoliaeth, rhydd goronau anniflanedig, a bren- iniaethau ansigledig. Efe a roddou'd ei hun dros- om. Rhoddi ychydig ac yn briu y mae y byd. Mesura allnn yn ddoguau bychaiti. Ceidw at ei wasanaeth ei htiu yr oll a ystyria yn werthfawr. Prin y rhydd y briwsion i'r cwn. Mae llawer nu wedi marw o newyn yn ngolwg Hawuder, heb neb yn rhoddi iddo. Ond rhydd Crist yn hehieth. Mae ei ras yn fawr. Nid oes digon o le i dderbyn ei fendithion. Mae yn rhoddi mesur da dwysedig wedi ei ysgwyd, ac yn myned drosodd. Mae ei drysordy yn liawn—mne ei gyfoetb yn anchwil- iadwy. Gall y credadyn ganu, "Fy phiol sydd lawn. Rhoddi yn athrist y mae y byd. Mae yn petruso ar bob cam. Mae yu ymadael â'r hyu sydd werthfawr yn ei olwg fel ymadael â'i ddauedd Hygaid. Mae hyd yn nod ar ddyn da angen y cynghor, " Rhodded nid yn athrist na thrwy gy- mell." Ond y mae yn wi.hanol gyda Christ—aeth trwy ei ddyoddefiadau drosom ui yn llaweu, " Da genyf wueuthur dy ewyllys di, O fy Nuw; a'th gyfraith sydd o fewn lÿ nghalon." " Yn lle y Hawenydd a osodwyd iddo, efe a ddyoddefodd y groes, gan ddiystyru gwaradwydd." "Yrydwyf yn rhoddi fy eiuioes i lawr—nid oes neb yn cy- meryd fy einioes; ond yr ydwyf yn ei dodi hi i lawr o houof fy hun." Yr oedd yn " caru ei eiddo y rhai oedd yn y byd, ac efe'a'u carodd byd y diwedd." Dywed wrth ei bobl, " Pob peth svdd eiddoch cbwi." Ni arbedodd efe ei hun, " Ni attal ddim daioui,"—rhydd fel Duw. Mae y byd yn rhoddi gan ddysgwyl cydwertli yn ol. " Rhy<ld pechaduriaid fenîbyg i bechadoriaid, er mwyu derbyu y cytnaiut arall." Oud uis gall dyn roddi ì'w Greawdwr, Oynaliwr, Cymwynaswr a Gwaredwr. "A wna gwr lesâd i Dduw, feì y gwna y synwyrel lesâd iddo ei hun ? Ai digrif- 27 wch ydyw i'r Hollalluog dy fod di yn gyfiawn ? neii ai elw dy fod yn perffeithio dy fiỳrdd?" '• Wedi gwneuthur o bonoch y pethau hyu oll a'r aorchymyuwyd i chwi, dywedwch, gweision an- fuddiol ydym." Carodd Crist ni yn rhad. Der- bynia ni yn rasol. Nis gallwu byth dalu y ddyled í o gariad yr hon yr ydym ni yn ei ddyled ef. Ni \ ddvsi;vvyl efe hyny oddiwrthym. ì Rhydd y byd iw gyfeillian. Ehydd Crist i'w 5 elyiiion. Rhoddodd ef'e galonau newyddion a < maddeuant lîawn mewn un dydd i dair mil o'i \ lofruddion. "Öblegid braidd y bydd neb farw ^ dros un cyfiawn: oblegid dros y da ysgatfydd fe \ feiddiai uu farw hefyd. Eithr y mae Duw yn ^ canniol ei gariad tuag atom: oblegid a ni eto yn ^ bechaduriaid i Grist farw drosom." "Crist a fu < farw dros yr anouwiol." 0! gariad digyffelyb, a \ hwnw wedi cael ei amlygu at elyniou! > Mae y byd yn aml yn edifarhau o herwydd y \ rhoddion a wnaeth, ac am eu galw yn ol. Ond di- \ edifarus yw doniau a galwed'gaelh Duw. Nid yw i yr Iesu yn galw dim bendilhion yn ol. Nid yw ì yn tori yr uu addewid. Nid yw yu mellm nag yn \ digaloni; y mae yn dwyn allan farn i fuddugol- \ iaelh. Yr hyu a gymer efe mewn l!aw y mae yn < ei gwbihiiu. Trwy ei ysbryd a'i ras rhydd edifeir- ( wch a ffydd. At y rhai hyn ychwanega wroldeb, ì gwybodaeth, dirwest, duwioldeb, amynedd, car- 5 edigrwydd brawdol, a chariad. Pan y mae Crist s yu gwneud un weithred o drugaredd i bechadur, i ymddengys fel yn parotoi y ffordd i lawer eraill. ì Rhydd y byd yn annigonol. Pau y gwua ei oreu mae y derbyuwyr yn ilefain, "Pwy a ddengys i ni ddaioui?" Maeut yu lìafurio ac yn poeui, a phob amser yu cael eu bod yn gwario eu harian atn yr hyn uid ydyw fara, a'u llafur am yr hyn nid yw yu digoni. Gwagedd o wagedd yw y peth goreu ellir ddywedyd mewn gwirionedd am yr hyn oll ydy w y byd, sydd gauddo, ac a rydd. Ond " Duw sydd yn rhoddi yn helaeth i ni bob peth i'w mwynhau." Pau rydd efe lonyddwch, pwy a all beri bliuder? Pau guddio efe ei wyneb, pwy a all ei weled y pryd hwnw. Fel un yr hwn y mae ei fam yu ei gysuro, felly y cysura yr Ie6U ei bobi. Y mae efe yn digoui yr enaid megys â oiéi' ac â brasder. V mae y byd yn rhoddi yn dwyllodrus. "Nac ymddiriedwch i'r byd," ebe Auguiuine, "canysnid yw yti cwblhau ei addewidion." Mae yn ddych- îynaidd o seremouiau; ond mae y galou yn eisiau.