Skip to main content

Y CENHADWR AMERICANAIDD. Oì-f. 15, EniF. 7. GOEPHE]NTAF, 1854. Enir. oll 175. €r£Íuìit>ol. LLWYDDIANT Y GATR. PREGETII GAN Y PARCH. JAMES DAVIES, ALLEN, OHIO. Esay 55 : 11." Felly y l>ydd fy ngairyrliwna ddawnllan o'm genau &c." Mae pen. 53ain yn llawn o Grist,—y 54ain yu llawn o eglwys Crist,—a'r 55ain yn llawn o'r cyf- umod gras,—yn serchawgrwydd ei wahoddiadau, ad. 1, 3, 6, 7; yn ei geryddon am gamymddygiad- au ei ddeiliaid, ad. 2; yn ngogouiant a chymhwys- derau ei Gyfryngwr, ad. 4; yn helaethrwydd a llwyddiant gweinidogaelh y cyfamod, ad. 5, 10, 11. Sylwaf fel y canlyn:— I. CyMEIUAD GOUUCHEL Y DATGUDDlAD DWYFOL, " FY NGAUt." 1. Geh ìu Duw a'i llefárodd, " A ddaw o'm gei> au." Mae amrywiol enwau arao niegys " tystiol- aeth yr Arglwydd," i ddangos ei uuioudeb; "cyf- raith" i ddangosei awdurdod ; " gair yr Arglwydd" i ddangos ei gys mdeb. Mae'n amlwg ua cliyt'an- soddwyd ef gau ddynion diwg, ^1^ ei í'od yn milwrio yn erbyn eu h'egwyddorion a'u tueddiadau Uygiedig; na chan ddyuion da, oblegid nis beidd- iaseut byth ddywedyd am eu cyfausoddiadau eu hunain, " fel hyu y dywed yr Arglwydd;" ac er fod yn anhawdd ini benderfynu yn sicr, pa fodd; yn ffiha ddull, trwy ba gyfryngau, i ba raddau yr oedd dwyfol ysbrydoliaeth yn cael ei gyfranu; eto mae rhagoroldeb ei gynwysiad, ardderchawg- rwydd ei amcan, godidawgrwydd a symledd ei iaith, cydgordiad ei amrywiol ranau, ei eüeithiau rhyfeddol ar y byd, tegwch ac uniondeb ei ysgrif- enwyr, yr amrywiol wyrthiau a gyflawnwyd i brofi y gwirioneddau cynwysedig yuddo, yn nghyd a hollawl gyflawuiad amryw o'i brophwydoliaelh- au, yn dwyn tysliolaeth gadarn i'r gwirionedd hwuw, " Dyuion sanctaidd Duw a lafarasant megys y cy nhyrfwyd hwy gan yr Ysbryd Glân ;" a dylem ystyiied bob amser pan yn ymwneud â'r Gair mai meddwl yr Arglwydd yw a'i fod wedi deilliaw o'r orsedd uchaf, a'i awdurdodi â sel y Goruchaf. 2. Gras Duw a'i rhoddodd i'r byd. Anrheg fawr o eiddo Duw i'r byd yw y gair; un o'r profion amlycaf o'i gariad digyffelyb, ei dosturi anfeidrol, a'i haelfrydedd anghydmarol. Mae Jehofa yn an- feidrol uwchlaw rliwymedigaeth i ddyuion, eto fe ymo8tyngodd i ysgrifenu ini bethau mawrion ei gyfraith, Hosea 8: 12. Buasai yn gyfiawn iddo s ein gadael ni fel y paganiaid yn bollawl ymddifaid l o fara'r bywyd, ond yn ein hiselradd fe'n cofiodd ( ni, Salm. 136:23. ì 3. Ehagluuiaeth Duw a'i hamddiffynodd. Gof- | alodd am ddymion cymhwys i draddodi ac ysgrif- s enu ei feddwl; ac er nad oedd y personau hyny l yn byw yn yr un oes, yn preswylio yn yr un wlad, liiac yn gwybod dim am eu gilydd yn gyffredin, eto / fe'u ^adwyd rhag gwyro dim, a'u hysgrifenadau yn \ bur a dilwgr, trwy'r oesau a'r ceuhedlaethau, er \ eu bod mewn ysgiifeniadau am filoedd o flyuedd- < oedd, ac yu ìhauau a chopiau gwasgai'edig, yu- i meddiant gwahauol bersonau perftaithauadnabyd- ì us i'w gilydd; eto fe gasglwyd yr ysgrif-lyfrau, i cludwyd y rhauau gwasgaredig yn nghjTd, fe'i s ffurfiwyd yn un Uyfr, achadwyd yr ysgrifau sauct- < aidd yn eu perfleithrwy7dd yn y byd, er cymaiut ^ dichellion gelynion, cyfuewidiadau a chwyldroad ? au amser, ac er dyfued y gwreiddiodd traddodiad- > au dynol, a nerthoedd dylanwad egwyddorion < ufferuol, fe'i trosglwyddwyd i'r byd yu ei burdeb < cyntefig. Nid i ddamwain ddall y priodolir hyn, ? ond, i gyfryngiad goruchel llaw ddirgelaidd rhag- ì luniaeth Jehofa, yn ei beuarglwyddiaeth yn gor- 5 uwch lywodraethu holl amgylchiadau y bydysawd < i derfynu yn y pendraw i'w ogoniant ei hun, yn < ddigymysg â thraddodiadau dynion. ? 4. Ysbryd Duw a'i harddelodd. Pa reswm sydd > genym dros y llwyddiant rhyfeddol a gafodd, y \ buddugoliaethau gogoneddus a ynillodd, y gweith- s redoedd grymus a gyflawnodd, yr effeithiau rhyf- ì eddol a adawodd, a'r ffrwythau toreithiog a gyn- ì yrchodd, ond gwaith Ysbryd Duw yn arddel y i gwirionedd yn wyneb v rhwystran oedd o'i flaeu, ? y byd yn ei fawredd, ei falchder a'ianrbydedd, yn l gwneud ei oreu i wrthweithio dylauwad y gwir- ì ionedd.a'i drigoliou yn llawn rhagfarn yn ei erbyn; >, pregethu Crist i'r Iuddewon yn dramgwydd ac i'r Groegwyr yn ffolineb, 1 Cor. 1: 23; er hyny gwel- j^Ysbfyd Duw yn myned allan a'r ddydd y Pen- tecost wedi gwregysu eì gleddyf yn ymosod ar wersyll y gelyn, ac ar un ergyd yn lladd tair mil iddynt eu huuaiu, yn caethiwo eu meddwl i ufudd- dod Crist; a phwy a allasai wueud y fath orchwyl ondefe? Mae pechadur mor ystyfnig, ei galon mor galed, ei feddwl mor dywyll, a"i ewyîlys mor cyndyn, fel mae rhagorol fawredd nerth Dnw yn anhebgorol angenrheidiol er ei ddyehwelyd, Eph. 1: 19. Erfyniwn am dywalltiad mwy helaeth o hono, " Attolwg, Arglwydd, achub yn awr." 19