Skip to main content

Y CENHADWE AMEEICANAIDD. Cyf. 15, Rhif. 2. CIIW E F R 0 R, 1854. Rhif. oll 170. 33t3tt)QrCtffî)î>bol. • wnS oedd c^ ° Gofiant Uawer rnwy cyflawn yn "" *" | Gymraeg a Saesonaeg hefyd, nag a ellir roddi mewn un cyhoeddiad misol. Hyderaf y hydd BYRGOFIANT < i byn gael ei wneud yn fuan gan ryw un cyni- AM YR A^TRH. A'R PARCH. GEO. ROBERTS. < hwys i'r gwaitíf. îsis gwn am neb mor gym- Tarawyd yn ddiweddar y sefydliad hwn A \ hw^ a'i anwyl fab, y Parch. George Roberts galar cyffredinol, pan darawyd gan angeu yr \ ° swydd Ashtabula, Ohio. Gan feithder y def- henfugaü,tadagwyliedyddffyddlon,awelwyd \ nJddian wrth law o'î hanes ef o'i ddechreuad, dros amser maith yn sefyll mor uchel a phar- \ ms gallwn Jn awr, ar y goreu, ond gwneud chedig ar furiau Sion yn y lle hwn. Clywir ì rllfw gasgüad byr, mewn difyniadau gwasgar- aml ochenaid ddwfn o bob tu i ni yn awr. I edig J"nia a thraw, o rai o hynodion y gwr en- "Ein tadan pa le y macnt hwy?" Ai byw yd- < w°g hwn- ynt? Llais o feddau lawer a etyb, îsTac ydynt. \ Ganwyd ef Chwefror 11,1769, yn Bronyllan, Och! pa le msm y prophwydi a adwaenem 'ac a \ Plwyf Mochtref, swydd Drefaldwyn; abu farw garem mor fawr tu yma a thu draw ri cefníor, \ Tachwedd 23, 1853, yn agosi 85 ml. oed. En- pa rai a brophwydent yn eu dydd mor rymus '< wan ei i'hieni oeddynt Evan a Mary Roberts. ac effeithiol u'wchben y dyffryn, tua'r pedwar \ Yn ^^ symudodd y teulu i Gwynfynydd, gwynt, pan y safai yr esgyrn sychion ar eu \ Plwjf Llanwnog; oddiyno gwedi hjmy i Dol- traed yn Uu mawr iaAvn ? Pa le y mae Elias o \ gadfan Mills yn Llanbrynmair. Fôn, Williams o'r ^Yern, Jones o Drcffynon, \ Ymunodd á'r eglwj's G}-nulleidfaol yno yn y Roberts o Lanbrynmair, Dr. Lewis, a'r cawr \ fl. 1788, pan yr oedd rhwng 19 ac 20 oed. Jones o Lanuwchllyn, Hnghes o'r Groeswen, •; Ymbriododd â Miss Jane Edwards yn Llanerfil, a'r anwyl Jones o Benybont ar Ogwy, heb ) Mai 20, 1795. Ymadawsant â'u hen gyfeillion fyned dim pellach yn awr—ai byw ydynt hwy ? ^ yn Llanbrynmair mewn bwriad o geisio cartref Nac ydynt, medd y beddau a agorwydi'w der- ;: yn anialwch y byd GorlleAvinol hwn yn fuan byn. Yna ni hedAyn yn gyflym yn ol dros < wedi priodi, sef Gorph. 11, 1795, ac ar y 6ed o foelion fynyddoedd Cymru—mor debyg i'n \ Aaysí cymerasant long yn Bristol, a thiriasant teimlad—a disgynwn ar ben mynyddoedd yr \ yn gryno, h^yy ac amryw o'u cymydogion, yn Alleghany, gan lefain uwch ben bedd un mor gu \ Philadelphia Hyd. 26ain, yn yr un flwyddyn. â'r enwog George Roberts gynt o Ebensburg, \ Arosasant yno hyd Medi 1796, ac yno claddas- " Fy nhad, fy nhad, cerbyd Israel a'i farchogion " í ant eu hunig blentyn. Md oedd eu trafferthion —tad dros hir oes yr hen sefydliad hwn. Nid í eto ond megys dechreu er hyny. Anhawdd i oes yma neb heddyw yn fyw a adwaenai y gwr î neb o honom yn yr oes hon wybod pa faint o anwyl hwn yn more ei oes, ac ni chafodd l helbulon ac anfanteision a gafodd y tadau a'r yr yprifenydd, er ei alar a'i golled fawr, ond ì mamau hyn fel rhagredegwyr anturiaethus pan darn""bychan ar derfyn ei oes o amser i fwyn- ì ddaethant yn mlaen yma, i le ag oedd y pryd hau adnabyddiaeth bersonol ag ef. hwnw bron i gyd yn anialwch gwyllt, i'w ar- Diau nas gallai fod hanes mwy buddiol a der- loesi o flaen y lluoedd lluosog a hardd sydd byniol gan ein cenedl na hanes ei fywyd ef, o ì heddyw yn mwynhau ffrwyth eu Uafur trwy iddi gaf\! ei rhoddi yn gyflawn. Canys efe oedd lioll ororau y wlad eang hon. Eto cafodd y megys Abraham, yn dad cenedlaethau, byddai patriarch duwiol hwn yn nghyd a'i anwyl briod yn hanes oesau, heblaw fod y rhan helaethaf \ fwynhau mewn ystyr ran o'r addewid a rodd- o hono yn cydredeg â hanes y sefydliad hwn. wyd i'r Messia ei hun, "Efe a wel ei had, efe a Ond nid un genedlaeth a wasanaethodd ef, ond 6styn ei ddyddiau &c." Cawsant weled y dyrn- tua thair gyflawn, a'f bedwaredd yn codi cyn aidoŷd (ond ỳd a had gwerthfawr oedd)ahau- ìddo ddisgyn mor aeddfed i'w fedd. Gwr teil- \ wyd ar ben y mynyddoedd hyn wedi lledu ei