Skip to main content

misimìmii TACHWEDD, 1853. "BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NiD YW DÜA.' CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Pwysigrwydd ymarwediiiad addas fcoag at ) .„. yr annychweledig, \ Y Cynauaf y n wir sydd fnwr,__............... 404 Natur a dyben huunnymholiad,................. 405 Týrabor ìeaenctyil,........................... 408 Myfyrdod mewu mynwent..................... 408 Y ìlwybr olat'.................................. 409 Am ein gwybodaeth yn y nefoedd,............. 410 Y cyfoethogir ui trwy dlodi Crist,.............. 411 AMRYWIOL. Y Tyrciaid yn genedl ryfelgar.................. 412 Y di'lwy lyiídin................................ 413 Testynan diolchganwch,....................... 413 Penderfyniad dn.............................. 414 Y tŷ anedd—y cartref,......................... 414 Olierlin a'r enwog Finney,.................... 41;î (ìnbenyild esmwyth,.......................... 416, I bu le yr wyt ti yn myned ?................... 416 Pregethwyr mawr yn eisiau,................... 416 Hunau aiudditlyniad........................... 418 Y CRONICL CENADOL. Y Genadaeth Dinmor.......................... 418 Cyfnrfod blynyddol y Gymdeithas Genadol Dra- mor:—Y Genadueth Ätt'ricnnnidd; Groeg; Ar- menia; Mnhrnttas; China; YnysoeddSandwich, 420 Y Genadaeth yn beth gwirioneddol,............ 420 Fl'eithiau dyddorol............................ 421 Madagascar,................................. 422 BARDDONOL. Penillion Nadolig...............--.-••••.........422 Penillion o alar ar ol fy heu weiuidog,..........423 Beren Bethlehem,............................ 424 Anerchiad.................................... 424 Merch y gweìnidog,........................... 424 Saog of the Cambro Ameriean,................ 424 Cymborth i gymedroli galar.................... 425 Syrthiad dyn a'i godi'ad,....................... 425 Englyn,........?................. ........... 425 Teimìad y bardd.............................. 425 HANESIAETH GARTREFOL. Yr achos d-rwestol yn MhennsyIfania,.......... 425 Cyíary yn Bennwood a Wheeiing,............. 426 Ordeiui'ad yn Waterviiie....................... 426 Ordeiniad yn Turin,.......................... 426 Amdditt'yniad eglwys New York,..............427 Cymdeithas Ddirwêstol Gymreig Utica,.........431 Ymweliad y Paroh. H. Powell â Beaver Meadow, 431 Yr holiad yn cael ei ateb,—Cyfran na wyr y byd am dano,—Un o achosion yr helyntdwyreiniol,— Dydd iíwell yn gwawrio i'r Iwerddou,—Japan, . Cydsyniad à'r ymgais........................431 Nid gorchwyl hawdd.—Pont dros y Mississippi,— Cyfraith y trwyddedau yn ninas New York,—'■ Rheilffyrdd Chicago,—Anogaethifechgyndiwyd, Y ddiod feddwol eto,—Eira yn ngorllewinbarth New York,—Tàn yn Buft'alo,—Deddf y Caeth FP ei'ig mewn caeth dalaeth................. 432 Tanglawdd mawr Cincinnati,—Diangind cyfyng,— Dydd diolchgarwch Pennsylfania,—Y gwrthwy- uebiad i'r Maine Law yn Ohio,—Glô Wilkes- barre yn y Palas Gwydr,—.................. 432 O Niagara i Detroit,—Vermout,—Caethicnyn cael eu rhyddhau,—AurhegoFiblau,—Telegratt'oCu- ba,—Aurheíî,—Diwedd y byd,—New Orleans,— " Cuba a Canada,"—Papyr dyddiol yn Liver- jtool,—Argratt'ii cy8ym,—Y colera ar y môr,— Dyfais cewydd eto,—Gweithfeydd Glô Mary- land,—Yr etholiad yn Pennsylfania,— Marwol- aeth Mrs. Webster,......................... 433 Ygyflaf"anddiweddarynNorwaIk,—Felydylaifod,434 Ganwyd,—Priodwyd,—Bu farw................ 434 HANESIAETH DRAMOR. Twrci a Rwsia,...............^.............. 436 Caft'aeliad coron Hungary,.....................43T Carchariad boneddiges ieuanc &c,.............. 437 Methiant y cnydau ar Gyfandir Ewrop,........437 Yr Aitt't,—Naples,—Rw'sia, Awstria a Phrwsia, 437 Y Cenadon Americanaidd yn Twrci,—Golygiadaa a theimladau Rwsia,—Y Mrd. Mitchell a Martin, —Rhyddhad Koszta......................... 438 Cymrc. Y geri marwol,—Cymanfa Llynlleifiad a Birken- haad,—Llangolleti........................... 438 Y Gwvddoniadur Cymreig—Eisteddfod Llandain. Y Gym. Gen. Di'-'fedigaethol—Y Frenines,— Athrola Aberhonddu,—Cynadledd heddwch yn Edinbiiríîh,—Urddiad,—Darlun y Parch. D. Wil- liams, Troedrhiwdalar,—Y tbrdaith i Awstralia, 439 Marwolaethau................................. 44o Ucmscn, N. îî.: ABGRAFFWYD GAN JOHN R. EYERETT. ÉíáUAimAŴÄ................tf^**——