Skip to main content

Y CEMADTO AMEEÍCANAIDD. Cyf. 14, Rhif. 2. CHWEPEOE, 1853. Rhif. oll, 158. €ttÈgèàûií PREGETH GAN Y PARCH. J. EDWARDS, MOUÎÎT SAYAGE. Act. 15: 11, "Eithr trwy ras yr Arglwydd Iesa Giist yr ydym ni yn credu êin bod yn gadwedig, yr un-modd a chwitlrau." , JHewu cysylltiad â'r testyu hwu ni a gawn haues yr eglwys yn Antiochia, a beriiiros caufydd- wyd erioed y nef megys ar y ddaear ei bod ielly yn Antiochia. Ond yrydym yn cael iddi gyfarfod . â tbywydd garw ar olhyn, trwy ryw. ddosbarth o ddyuion ag oeddynt am gadw i fyny yr arferiad o enwaediad a'r ddeddf seremouiol; ac yu yr am- gylchiad hwu, fel y caufyddir oddiwrth yr aduod laf, aelh Paul a Barnabas ac eraill i Jerasalem, i ed- rych yu fanwl i'r amgylcliiad. Ac wedi î'r ddwy ocbr ddyfod yn nghyd, ni a gawn i Pedr osod ger bron y gynulleidfa ei anfoniad at y Cenedloedd a'r llwydd fuasai ar ei weiuidogaeth. Yr uu modd Paul a Barnabas a draetbasant am eu llwyddiaut. Yua y mae yr holl " apostoliou a'r henuriaid a'r brodyr" yn rhoi eu baru ar yr achosac yn anfon at y brodyr o'r ceuedloedd yu Antiochia, a Syria n Cilicia, nad oedd yr euwaediad ddim, ond fod iddyut "yutgadw oddiwrth yr liyn a aberthwyd i eilunod, a gwaed, ac oddiwrth y peth a dagwyd, ac oddiwrlh odineb," a bod holl drefu cadw enaid yn drefn raslawn &c., fel y mae y testyn yu dau- gos. Ar bwys y testyu ymofyuwu, I Pa beth sydd i ddeull wrth " fod yu gadwed- 1. Y mae yn cynwys rhyddhad o afael y gos- bedigaeth gyfiawn a haeddasora am becbu yn erbyn Duw, yr hyn a wneir pun y'n cyfiawuheir drwy y pryuedigaeth sydd yn Nghrist lesu. 2. Mae yn cynwys eiu bod wedi eiu gwaredu o íbd yn weision pechod, ac wedi eiu haddurno â delw yr Arglwydd Iesu Grist. Mae y gras hwn mor hanfodol i gadwedigaelh yr enaid ag ydyw y gras o gyfiawnhad a symudiad y ddamnedigaeth. 3. Mae yu cynwys dygiad yr enaid a'r corph yn y diwedd o gyrhaedd holl weddillion pechod a'i '< effeithiau, i wyufyd diddiwedd yn y nef. II. Y modd y dygir cadwedigaeth yn mlaeu yn ! oly testyn, "trwy ras yr Arglwydd lesu," lle y ; gwelwn, 1. Fod Irefn iachawdwriaeth o du Dduw igyd 0 ms, heb ddimyn teiiyngti ei frafryn neb od'eufu y llawr. Eph. 2: 8, "Trwy ras yr ydych yn gad- wedig, trwy ffydd, a hyny nid o honoch- eich hun- aiu: rhodd Duw ydy w." 2. Gras yn yr Arglwydd lesu Grîst yw yr aeftos haeddianol neu gyfryngol oru cadwed igaeth. Eph. 1 : 7, " Yu yr hwn y mae i ui brynedigaeth trwy ei waed ef. sef maddeuaut pechodan, yit oi cy- foeth ei ras e£." 3. Gras yn yr Ysbryd Glan yw yr achos effeifh- iol o'n troedigaeth at Dduw a'n cyflawn sancteidd- iad. Mewu gair y mae gras o eiddo pob utt o'r persouau dwj'fol i'w ganfod yn ein hiachawdwr- iaelh—y trefuiad sydd o Ddaw Dad—y gwaith iawnol trwy gyfryngiad y Mab—a'r cymhwysiad o'r dechreu i'r diwedd drwy waith yr Ysbryd Glan—ac oll o ras—a bydd y goron bylh ar ben gras, heb neb yu tynu yu groes» III. Fod dyn yn ddyoddefydd ac yn weîthred- ydd yu ei gadwedigaetb. Gail bod ambell un yn barod i ddweyd, Gan fod cadwedigaelhyr euaid i gyd o ras, nad oes gau y pechadur ddim i'w wueud i fod yn gadwedig. Yn awr gulwaf sylw y cyfryw at yr hyn a gan- lyn. 1. Nad yw gras o du Dduw, am ei fod yn ras, yn lleihau dim ar ddyledswydd y dynf na gwaith y dyu am ei íbd yn waith yn ìleihau dim ar ras Duw. Byddai yn dda i ni gofio na wua Duw byth dros- eddu ei gyfiawnder i weinyddu gras neu drugar- edd i ueb. Ein rheol ni i ymddwyn ydyw gair yr Arglwydd, a rhaid i bawb sydd mewn oed a syn- wyr gydymffui'fio â'r gair neu fod yn golledig—ui wua Duw byth ein gwailh ni, ac uid yw yn gofyu i ni wueud ëi waith ef. 2. Ymdre.chaf ddangos gwaith dyn feîdyoddeP ydd a gweitln-edydd yu ei gadwedigaeth. Y mae yn ddyoddefydd yn y derbyniad o ras, ond yn weithredydd yu yr ymarferiad o hono. Yn ddy- oddefydd yn y cyfrifiad o gyfiawnder Crist iddo gan Dduw, ond o'r ochr arall yn weäthredydd yn y derbyniad o houo trwy ffydd. Mae yu ddyodd- efydd yu y derbyuiad o faddeuant gan Dduw, ond yn weithredydd drosto ei huu mewn cdifeirwch. Mae yn ddyoddefydd mewn derbyn auian uett duedd sanctaidd gau yr Ysbryd Glan, otid y mae yn gweilhredu trwy ymarftír â phob gras. D.'chou fod rhyw un yn burod i ofyn, ouid Duw