Skip to main content

t.ẃ •#' Cy£ 14 UiíO'- J:í^>-- r,: ;i> •?* 'Ç <? 9 Ý Ý V Ç' Ç * <? <? <T Ç <?"<? <?' <? *' * f*?íí Ühif. 1. f cis iilâláìJiD. IONAWR, 1853. r '•" ! BOD TR ENAID HEB WTBöDAETH NíD TW DDA." CYFWTSIAD. Cyfarchiad ar ddecbfeu y flwyddyn 1853,........ 1 CBJEFYDDOL. Pfegeth gan J. Roberts, Bhuthin,............... 2 Y ffordd i fwynhau benaint tirf,.....*........— 5 Marwolaeth orioiedduB Morwr duwioi,.-------..... 5 Detholion........,:.,.....--..........-......*»-.£* 6 GWLEIDlADOL. Peidio Rhyfela,.....,.......•.................. 6 ANIANYDDOL. Y Gwefrebydd...............-................-- * Uu o fympwyou Boston,..........-------......... 9 MWSOL. A\í AFf-í'HYDDOL. Yoynvrcl. Ymeeya vn Chio,..................... 13 Adnod'dau 4^aaeŴy<kîol y Gorlléwitt»............12 HANESYDDOL". Lapland a'i thrigolion,..........................13 íiadmewn Bhaglaniaeth,.................. 14 Awdures "Uncle Tom's Cabîn,"................„',14 AMRYWIOL. BwtbynF'Ewythrl'oni,......................14 Dytÿniadaa o Lythyr,........................... 18 Rhêsymau yn etbyn prynu y caetbion, ...._____*.**, 19 Y cwpl petris,___...............'..............19 Egwyddorwas yr Argraffy àd................... 20 Roüsutb yn Llundain. ....,......'.....'.......... 20 Manio»,...................................-----20 BABDDÖNOL. Profiad y Pererîa, Cloch Dtrwest, ... Ofuau affvdd hen Yr Ach'. Madŵíts Ëralwad Dr. Bti< Eich G< Gwlady :nadol. HANESIAETH GAÄTREF0L. XJrädtad Gweiuidog,—Hanes y Gymry ys Ameríca 25 J«fp CyngjBorion y drygionus yn caeî eu dadymehweiyd, 26 Cyfaîŵd Tri raisol' Watennile,................t. 26 Taitii yn Nhalaêth Ôbp,...,.................... 26 Testimoniaìs oí Rev. ííiehardŵnes,.,......___.. 27 TestimonialB of Rev. Benjamin Lewis,..........27 Ghw»edl ddisaiì ac anwireddas................... 28 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,________. ._.....1* 28 Gofyniad,—Ateb,.................................. 28 Coffadwriaeth Elizábeth Breese,___.._____.... 29 CenadwriyLlywydd,.....»...___........__.... 29 Rbvbudd eto,—Datuwain siarus ger Blossburgb,— Teithio Sabbothol,—Oîynydd J. P. Hale,—Pa bryd y rhowd hwy ynof—Y Corwyntoedd diw- eddar ar y Llyuau,—CyfŵHsoddiad y Lleuad.— Y Madiaid,—Brazil,—Ymtutìiaefh,—Daeargrya, —Cludfa fawr,—Gailu Noddawrl y Liywydd,-—• Ffordd i Oregou,—Pwlpid Wbtteheld,".........30 Rbagor o Diriogaetb,—Cenadew,—Y Chineaid yut- fadol,—Caninaladwy,—Penaf waith celfydu \ à — Eíddo y Wlad bon.—Gweddi plentya ar fwrdd yr "Atìautic,"—Yn werth eì gofio*—Hardd,— "Ceftyìau, caethion, acamfeiiiaiderailî,"—Vef« rJuCT5$ m«>nt,—Yr "uu" t>ydd ifod yn -'fil,"—Cenadaeth ^' i Canada,—GweryBuffaio,—Llytbyrau marw, —Awstralia,—Y Liynges i Japan,—CaliffornìA, —Y Tanau yn CaiiÔbruìa,.................... 31 ìWfä^m Dydd dioìchgarwchyti CincinDati, .............. 32 icÊSBÊ HANESIAETH DBAMOB. Llyütyr oddiwrth C. R. Jones, Llanfyllin,........32 a Marwolaeth Syr J. J. Guest, À, S.................... 34 1 Dwygj'fylcbì ger Conway,...-........i.......... 34 | Ltwyubeudy, ger Lìaneili—Tremain, Ceredigion, V —Lianelli, Darlithiau,—Lianbedr. Gaernarfoa, i -----Cerigydradion,—Dinas, Morganwg,— Yspeîl- "' \ iad'beiodgar yn Str Fynwy,—Capei Penygroes, \ Liansantffraid, Maidwyn, — Addysg yn ughyr- \\ haedd plant y gweìthwyr,—Toii geinjog y Mor, 35 í Bhyfel yn liangöon,—Y Gwyddelod,—Arglwyddi Tir yr Iwerddou, ______.....................36 > Prydain Fawr,—Fftainc,—Belgíam,—«Yspaen,. 3S \ Itali,—Diweddaraçb gydá'r Canada,—Mantan,.. 37 \ G AN WYD,—PRIO D WYD,—B TJ FAB.W,. .37,38 ] Cofiant Mr. Owen E. Jones, Remseu............ 39 j Marwolaethau ya Nghymru,.........ẃ........,„ 4<j < ÂRGRAFFWrr» GAN JOHN E. EYERETT ''-•-. ; -J - -- i :>'• '<oììc>: i he "Chühabwr" EEDUOEJ ■nitfd Stftte», íf paid 'm udTftuea, is l| ce