Skip to main content

CTNWTSIAD. DUWINYDDIAETH. Dwyfol Ysbrydoliaeth y Bibl,.................289 "Hwy a barchant fy Mab i,"..............___290 Sy)wedd Pregcth............................. 292 Duw i'w ganfod yn y greadigaeth,.............293 AMRYWIAETH. Hanesiaeth Anianyddol y Wenynen,...........294 Darlith ar Ddyingyrchiad,.................... 296 Anerchiad at Bobl ieuainc,....................297 Gwaith yr Ysbryd Ghui.......................299 HanesRhyfedd............................... 300 Tystioiaethu yn erbyn pecliod,................ 301 Egwyddorion Llywodraeth focîol Duw,........302 Chwech o Ffeithiau,.......................... 306 Y Cymry yn America, a Chaethiwed,..........303 " Henuriaid,"................................ 310 Gofyniadau,................................. 311 BARDDONIAETH. Cwynfan caethiou yn America,............... 511 PeniIIion,.............-......................312 HANESIAETH GARTREFOL. Diolchgar gyduabyddiaetb,................... 312 Diolchgarwch,............................... 312 Llythyr at R. Everett.........................313 Crynoad,.................................... 313 Marwolaeth y Barnydd Story,—Cassius M. Clay, —Newyddiaduron,—Y Carcharorioü o Ohio, —Gobaith i'r luddowon,—Poblogaeth Russia, —Dynes Wen ar floediguetli,—Ffair Amuetli- yddo! Talaetíi C. N.,—Pittsburgh a Philadel- phia................................... 314, 31 Esgorodd.................................... 3!ö Priodwyd,................................... 315 Bu Farw..................................... 315 Cofiant Mr, John R. Hughes,.................. 316 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr,............................... 316 Ríiyfel yn Madagascar,....................... 317 Dnoargryn dinystriol,........................ 317 Tan yn Hong Kong,.......................... 317 Cymru. Urddiad yn Rhydlydan,—Urddiad yn Dwygyf- ylchi,—Hirwaun, gcr Merthyr, — Conwy,— Porth Madoc,—Dolgellau,—Aborhonddu,.....317 Addoldy Zoar, Mçithýr Tydfil—Dyledion Add- oldai Annibynol Undob Mynwy,—Rhuabon,— Aberystnytli,—Caernarfon,—Bangor,—Porth- dyuüaeu,— Dinbych, — Cyfarfod Chwarterol Mynwy,—Agoriad Addoldy Trefdraeth.......318 Undeb Cynulleidfaol Llocgr a Chymru,........318 Priodasau.................................... 319 Marwolaethau................................ 319 PERORIAETH. Addewid,.................................... 320 m;i