Skip to main content

MEDI, 1845. "bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda." CTNWYSIAD DUWlNyDOfAETH. YBil»] fy nlirysor penaf,......................257 Sylwedd Pregeth,............................£57 Nodiadau o Bregeth,.........................259 Esboniad ar 1 Sam. 2 : 5,.....................260 Saith EglwysAsia,........................... 261 Nodiadau ar Gyfrifiad,......................... 262 Geiriau grasol,...............................263 Colledigaeth pechadur o wlad efengyl,........264 Y Pwysigrwydd o fedclu gwir grefydd,........ 265 Tlysau.......................................266 AMRYWÍAETH. Rhesymau &c,..............................266 Cwynion Affrica,.............................267 Golygfa felldigawl yn yr Iwerddon,...........268 Ary dull o fedydd,...........................26!) Egwyddorion Llywodraetb. foesol Duw,.......271 Mynediad Gomeriad neu y C'elti i Brydain,-----276 Y mai i mi air â thi,..........................277 Ateb i Sylwadau &c,........................278 Gofyniadau,................................. 278 BARDDONIAETH. Prifweiuidog angeu,.........................278 Ar amser....................................27!) Pobpeth yn dda &.c..........................279 Dymuniad Priodas dda &c,..................279 HANESIAETII GARTREFOL. Eglwys Minersville,.......................... 279 Urddiad y Parch. Wm. Roberts...............280 Diolchgarwch,............................... 280 Byr Haues Gwyl Ddirwestol &c,.............281 Ymosodiad terfysgaidd ar Swyddfa C. M. Clay, 281 Hanesyn o Gyuadledd Ciiiciunati,.............282 Cynullion.................................... 232 Piiudwyi',................................... 284 Bufaiw......................................264 HANF.SIAETH DRAMOR, PŵYDAIN FAWR. Sencdd Llocgr,...............................285 Cledrflyrdd Ddygwyddiadau,.................285 Y Cynghrair Texaidd......................... 285 Marwoloethau ymhlith yr Uchelrudd,..........285 Collediou Q.ucbcc............................286 Tàn niawr yu Smyrua,....................... 286 Germany.....................................286 Prussia......................................286 Syria,....................................... 286 Trychineb ar y Mor Du,......................286 Italia Spain,................................286 Cymru. Agoriad Capel Pilgwcnlly,....................286 Sylfaeniad Capcl Gclli,.......................286 Cyma.ifa Morgauwg,......................... »86 Cyfarfod Ccrddorol Neuaddlwyd,—DygJVJ'ddiad angeuol,—Bywiogiwydd y Fasnach Haiaru,— "Milleriaeth" yn Nghymru,—Llanelli,—Aber- ystwyth, Coleg Trefecca,—Bangor,—Machyn- lleth,—Swyddi Flliut a Dinbych—Rhaiadr Wy, 287 Piiodasau,...................................', 287 AIarwolaetb.au,............................. PERORIAETH. Ty'ny Rho?,.............................. R E M S E N : ARGRAFFWYD GAN J. R. &. R. EYERETT. ■*