Skip to main content

Cyf. VI. Rliif. 7. miiim 111110111111. GORPHENAF, 1845. "BOD y» ENAID HEB ẄYBODAETH NID YW DDA." CYNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. Y Trydydd Gorchymyn...................... 193 Cymdeitbas yr Eglwysi,...................... 195 Beirniadaeth Ysgrythyrol,....................195 Tlysau,...................................... 197 AMRYWIAETH. Cylchgrawn Gwybodaethau,.................. 197 Ar ymddygiadau gwcddus &c,............... 198 Gair at y Cyhoedd............................ 201 YCyfaiíl Americauaidd n'r Drysorfa,..........202 Symudiadau y Gomeriaid neu y Cymry,.......202 Nodiadau ar Adolygiad Mr. Morgans..........203 Henurinid....................................205 Amddiffynind i " Anerchiad at y Cymry,"......207 Hnnes Bywyd John Bunyan................... 209 Fod genym awdurdod ar gaetbiwed,..........211 Gair dres yr ysgol SabbotboJ,.................212 Diolchgarwcli,............................... 212 Hanesyn o'r cynoesoedd,.....................213 Gweinidogaeth yr Efengyl a Gwrthgaethiwaeth 213 Gofy niadau,.................................214 BARDDONIAETH. Pa beth yw Dedwyddwch ?....................214 Caethiwed,.................................. 214 Ar dderbyniad y Cenhadwr,......-...........214 Galar Gan,..............................___214 Myfyrdod,...................................215 AilÀlar Gan,................................ 215 HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod Trimisol............................ 215 Constableville,.....................216' Damwain alarus.............................. 216 ' Byr Gofiant Mr. D. Williams,.................216 Cynadledd Cincinnati,..;.....................216 Cyfarfod Ysgolion Sabbothol Ebensburg.......218 Ysgol Sabbothol Cincinnati,...................219 " Ty'n Rhos,..................219 Boddi,....................................... 219 Rhybudd i Fasnachwyr Rum................. 219 Dirwest yn mhlith yr Indiaid,—Effeithiau y Fas- nach feddwol,—Marwolaeth y diweddar Lywydd Jackson,—AJItudiacth Santa Anna,—Camlas II- linois,—Gwenith yn Michigan,—Dirwest yn Yn- ys Rhode, &c,............................ 220 Texas,......................................221 Ganwyd,.................................... 221 Priodwyd,...................................221 Bu farw,.................................... 221 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr,............................... 222 Çymrü. Agoriad Capel Abergwaun,...................222 Cyfarfod Conwv............................., 223 Telegraff Trydauawl,........................223 Rhiwbryfdir................................. 223 PenmaenBach,..............................223 Cledrffordd Aberystwyth...................... 223 Neuadd-dy Newydd Aberystwyth,............223 Y Gwonwi'n meddwol........................223 Urddiad......................................223 TeaParty Penmain,.......................... 223 Priodasau.................................... 223 Murwolae thau,...............................224 PERORIAETH. Ffarwel,......................................224 REMSEN: ARGRAFFWYD GAN J. R. & R. EYERETT.