Skip to main content

w Wf* «<£. j ^ WvC OIIIIIWIUIIIOIHAIII. IONAWR, 1845. "bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda." CYNWTSIAD. DUWINYDDIAETIL lechydwriaeth Babonod,......................... 1 Trefn Mrs. Wesley yn ei tlieulu,................. 2 Gweinidogaeth Sefydlog,........................ 3 Tlysau.......................................... 4 SERYDDIAETH. YrHaul,....................................... 5 AMRYWIAETH. Y Cenhadwr a'i Dderbynydd..................... 6 Y dyn a anghofiodd edrych i fynu,............... 7 Diarhebiou Cymreig,............................ 8 Peidiwch a ffrueo,............................... 9 Byddin Bouaparto,.............................. 9 Araeth Tibcrtius o flaeu ci faruwyr............... 9 Duwioldeb,..................................... 10 Y Gaethfurohnadfu yn Orleans Newydd,..........10 At Olygydd y Ceuhudwr,..................-------11 Y Flwyddyn Ncwydd,........................... 11 Yr Anffyddiwr yu y Dyruliestl,.................. 13 Bara,........................................... 12 Taflen yTywydd gan Herschell.................. 14 Npdindau ar Âdolygiad &c,...................... 14 Lleoedd addoliad yu Llundaiu,................... 16 Ail Ateb i R. P., Niuetytiix,...................... 16 BARDDONIAETIL Doisyfiad atn adfcriad,...........................17 Llinellau ar farwolaelh W. D. Thomas,..........17 Englyn,........................................ 17 Dyinuniad,..................................... 17 Englyuion i'r Ffyuon &c.,..<....................17 PERORIAETIL Abersiwgr,.....................................18 Y CRONICL CENHADOL. Mordaith ddiogel y Cenhadon,............-......19 Cylchwerthiad llyfrnu yn Chiua..................19 Y Cylchwerthiad yn mhlith yr Indiaid,........... 19 HANESIAETH GARTREFOL. Cenadwriaeth y Llywydd,....................... 19 Sefydlfa Dodgeville,.............................20 Trosedd, Prawfa Dedryd Cad. Wallter,..........20 Agoriad Cnpel yn Mhittsburgb,..................21 ürddiad Mr. T. Jones............................21 Carcharorion Lexiugton,........................ 22 Sefydliad Gweinidog,........................... 22 Llywodraethfa ühio,............................22 Marwolaeth Thomas Moriis,..................... 23 Massachusettsa Charolina Ddeheuoì,............. 23 Achos Rhyddid yn Delaware,................... 23 Breuddwyd y Gwirod-werthydd..................24 Rhyddba'd caethwas Mr. H. Clay,................ 24 Táu a ehoìli bywyd truenus,..................... 24 PrawfMr. Torrey,............................. 25 Yr XXVIII Gynghorfa,..........................25 Texas—Ymfudwyr y fl. ddiweddaf— Liosgiad Pont Cumherlaud—Cledrffordd Portlnnd a Montreal— ' Pleidlais Rhyddid yn V».— Trafnidiaeth eia gwlad—Lladrata dynion—Dygwyddiad ýn Tren- ton—Táu yn Uricu—Ymosodiad ar J. Q. Adams, 26 F.sgorodd.......................................27 Prio(l\vvd,...................................... 27 Ru Ferw........................................ 27 Cofiaut Mrs. Mary Roberts,......................27 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr.....................T.............28 Gormesdcvru Russiaidd,.........................29 Ffraiuc, ."...................................___29 Algiers..........................................29 Sweden,........................................29* Cymrü. « Lîythyro'r HenWlad........................... 29* Cytndeithas Celfyddydwyr Caerfyrddin...........31 Cysgu yn yr eglwys............................. 31 Damwuin vu Ngweithfa v Graig Wen,........... 31 Bala....................'........................ 31 L!os«ri i farwoîaeth,............................. 31 Arallyn sŵydd Fon.........................'___31 Boddi ger Cacrnarfou,.......................... 31 Mwnauryn Mcirionydd,........................31 Peinro,..".......................................31 Aberystwylh, t.................................. 31 ' Priodasau,...................................... 31 Marwolaethau,.................................32 Lloffion,........................................ 32 REMSEN: ÁRGRFFWYD GAN J. R. & R. EVERETT. Two süeets—Postage, notorer 100iniles,3 cents; over, 5 cents.