Skip to main content

CENHÁDWE* AMEEICANAIDÌ): —,1-% ÝNCÝNWÝi' y° AMRYWIAETH 0 BETHAU 0 ANSAWDD ANIANYDDOL, FOESOL A CHREFTDDOL î HANESIAETH GARTREFOL A THRAMOR; HEFYD CYFANSODDIADAU MEWN BARDDONIAETH A PHERORIAETH OLL A AMCENIR I FOD YN FUDDIOL A DYDDOROL I GYMRY AMERICA. CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR EGLWYSI CYNULLEIDFAOL. DAN OLYGIAD ROBERT EYERETT. "Bod yr enaid heb ẃybodaeth nid yw dda." CYFROL VI. REMSÉN: ARGRAFFWYD GAN J. R. ŵ R, ETERETT. 1845.