Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y PERL. Rhiptn 61. IONAWR, 1905. Cyf. VI. Blwyddyn o Ddysgu, Blwyddyn o Ddarllen Gair Duw, Blwyddyn o Weddio Gweddi'r " Perl," ÿlwyddyn o Weithio dros Eglwys Iesu Grist, BLWYDDYN NEWYDD DDA I BOB UN 0 BLANT Y "PERL" Blwyddyn o Garu ein Gilydd, Blwyddyn lon, lawn o Chware, Blwyddyn o Chwerthin a Chanu, Dyna'r fath flwyddyn ddymuna Iesu Grist i Blant Bach y "Perl." ADNOû Y FLWYDDYN 1905. Edryched dy lygaid yn uniawn : ac ecli\yched dy amrantau vn uniawn o'th flaen."—Diar. iv. 25.