Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhifyn 60. Y PERL. RHAGFYE, 1904. Cyf. V. Y SYLFAENI. " Megis pen saer celfydd, mi a osodais y sylfaeu."—i Cor. iii. 10. X— Y CYMUN BENDIGAID* ETH ydyw y Cymun Bendigaid? Y peth rtiwyaf sançtaidd a ' Bendigaid. hyny ydyw, bendigedig o bob peth yn Eglwys Iesu i gyd. Dylem fod yn ddifrifol yn mhob gwasanaeth, ond yn fwy difrifol yn y Cymun nag un man arall, oblegid cofier, dyma yr unig wasanaeth a sefydlodd Iesu Grist ei Hunan. Eelly, dyma y penaf o bob cyfarfod. Ond beth ydyw a pha beth wneir yn y Cymun Ben- digaid? Gwneir tri pheth. Dengys yr enwau roddir ar y fan lle y gweinyddir ef beth ydynt. Gelwir y fan, ' Yr Allor ' a'r ' Bwrdd.' 1. Allor. Beth yw allor? Lle i roddi aberth. Pa beth yw ein haberth ni ? ' Gwnewch hyn er cof am danaf.' ' Dangoswch farwolaeth yr Arglwydd.' * Gobeithiaf y bydd i rieni ac athrawon yr Ysgol Sul helpu y plant bach i ddeall y gwirioneddau tra phwysig hyn. Darllener yr hyn ddywed y Catecisni a'r anerchiadau vn y gwasanaeth. 12—v.